Joi, 16 mai 2024, se împlinesc 132 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Melchisedec Ștefănescu, ctitor de biserici și de școli, filantrop și neobosit luptător pentru Unirea Principatelor și pentru autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.

S-a născut la Gârcina, județul Neamț, într-o familie cu 11 copii, și a fost botezat cu numele de Mihail. Părinții săi au fost preotul Petrache și prezbitera Anastasia Ștefănescu. Cinci dintre copiii lor au îmbrățișat viața monahală.

În anii 1834-1838, viitorul episcop a urmat cursurile Seminarului de la Socola, jud. Iași, și a fost patru ani învățător. A fost numit profesor de retorică, pastorală, istorie și geografie la seminar în același an în care a primit tunderea în monahism (1843).

În anul următor a fost hirotonit ierodiacon. În 1848- 1851 a studiat la Academia Teologică de la Kiev, înființată de Sfântul Mitropolit Petru Movilă.

Apoi a fost hirotonit ieromonah și numit profesor de patristică, drept canonic, liturgică și teologie comparată la Socola, care a devenit în perioada următoare cel mai bun seminar teologic din țară și prima școală gimnazială din Principatele Române cu predarea în limba română, la nivelul unei adevărate academii teologice românești.

În 1856, a fost numit rector al Seminarului de la Huși, reușind să-l reorganizeze pe măsura celui de la Iași. 

A fost locțiitor de episcop la Huși (1861 – 1864), fiind hirotonit arhiereu cu titlul „Tripoleos” în 1862.

În această perioadă a fost ales membru în Divanul Ad-Hoc (în 1857) și a sprijinit reformele lui Al.I. Cuza. În 1860 a fost numit Ministru al Cultelor, fiind și membru de drept în Senatul României. În 1870 a devenit membru al Academiei Române.

Arhimandritul Melchisedec Ștefănescu a încurajat unirea Principatelor Române, folosind atât catedra, cât și amvonul. De asemenea, a promovat unirea celor două biserici locale din Moldova și Țara Românească. Spunea că unitatea românilor va consolida și Ortodoxia românească în fața prozelitismului religios eterodox.

În 1879 a fost ales episcop al Romanului. A organizat Seminarul de la Roman și a susținut material elevii săraci pentru a studia la seminar. A construit numeroase biserici și școli în sate, a înnoit mânăstiri și schituri și a subvenționat activitatea Spitalului Public din Roman. A trecut la Domnul în 16 mai 1892 și este înmormântat la Roman, în capela din incinta parcului care îi poartă numele.

În 2019, la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, fost reeditată lucrarea „Chronica Hușilor și a Episcopiei cu aseminea numire”, alcătuită de Episcopul Melchisedec Ștefănescu în 1869, prima monografie completă a orașului Huși, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la prima sa apariție.