Mâine, 10 mai, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși, se vor desfăşura lucrările de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, mandatul 2018 - 2022. Lucrările vor fi precedate de slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala Episcopală din Huși, începând cu ora 08:00, de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

În cadrul şedinţei de constituire se vor verifica şi valida mandatele celor 10 clerici şi 20 de mireni aleşi în data de 26 aprilie 2018 în cele 10 circumscripţii electorale bisericeşti constituite la nivelul eparhiei. Tot cu acest prilej vor fi aleși membrii celor 5 comisii ale Adunării eparhiale: Comisia organizatorică, juridică şi de validare; Comisia administrativ-bisericească; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi patrimonială; Comisia social-filantropică.

În cadrul acestei şedinţe vor fi aleşi membrii Consiliului eparhial (trei clerici şi şase mireni) şi vor fi delegaţi cei trei membri (un cleric şi doi mireni) care vor reprezenta Episcopia Hușilor în Adunarea Naţională Bisericească. Un alt punct de pe ordinea de zi a acestei şedinţe o reprezintă alegerea membrilor Consistoriului eparhial (trei membri titulari şi doi supleanţi) şi desemnarea, din partea Eparhiei Hușilor, a clericilor care vor face parte din Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Ultimele articole