În prima zi a anului 2018, când Biserica sărbătorește „Tăierea împrejur cea după trup a Domnului” și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, Preasfințitul Părinte Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huși.

Semnificațiile praznicului Tăierii împrejur cea după trup a Domnului au fost evidențiate de Preasfinția Sa în cuvântul de învățătură: „Prescripția Legii vechi, de tăiere împrejur a fiecărui prunc de parte bărbătească, urmare a Legământului făcut de Dumnezeu cu Avraam, prin venirea lui Hristos, este anulată. Adevărata „tăiere împrejur” devine Taina Sfântului Botez. Toți am primit această tăiere împrejur duhovnicească prin Botez, toți am primit puterea de a fi altoiți pe Hristos. Noi trăim aceasta prin renunțarea la patimi, noi ne înmormântăm păcatele, ca prin felul acesta să putem învia în El. Taina Sfântul Botez ne face făpturi noi. (...) Sărbătoarea de astăzi ne trimite la propriul nostru Botez, ni se cere să ne aducem aminte de propria noastră înnoire duhovnicească. Avem permanent șansa în Biserică să ne reînnoim, prin Taina Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii.”

În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Vlad Răzvan Cadinoiu, pe seama Catedralei Episcopale din Huși.

Ultimele articole