Centrul Eparhial Huși aduce la cunoștința preoților din Eparhie existența unui post vacant de preot militar în cadrul Batalionului 202 Apărare C.B.R.N. (I.D.)General Gheorghe Teleman” U.M. 01776 Huși, județul Vaslui, care urmează să fie scos la concurs.

În acest sens, potrivit reglementărilor Sfântului Sinod, ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca „pentru fiecare post vacant să se acorde binecuvântarea de participare la concurs la cel puțin doi candidați, aceştia trebuie să fie preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8.50 și vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă”.

Preacucernicii Părinți care îndeplinesc criteriile de mai sus și doresc să obțină binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, pentru participarea la examenul de ocupare a acestui post vacant, își vor depune dosarul la Secretariatul Centrului Eparhial Huși, până luni, 23 septembrie 2019.

Pentru constituirea dosarelor de candidare și acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Copii acte studii (diplomă de licențiat în teologie și foaie matricolă);
 3. Copie act de identitate;
 4. Fișă personală eliberată de eparhie;
 5. Cazier judiciar;
 6. Fișă medicală (tip recrutare);
 7. Curriculum vitae tip Europass;
 8. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 9.  Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 10.  Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 11.  Certificat de competență operare pe calculator.

Dosarele preoților care vor primi binecuvântare de participare la concurs vor fi transmise la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, urmând ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, să fie organizat concursul de selecționare.

Ultimele articole