Astăzi, 10 mai 2019, a avut loc în Vaslui prima conferinţă pastoral-misionară din acest an a preoților din Protopopiatul Vaslui, prezidată de către Preasfinţitul Ignatie, Episcopul Hușilor.

Conferinţa cu preoţii a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii săvârşită de Preasfinţia Sa în prezența unui număr mare de credincioși în biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din municipiu, înconjurat de un sobor de preoţi, din care a făcut parte și părintele Adrian Chirvasă, protoiereul de Vaslui.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Ignatie a rostit o omilie pornind de la cuvintele „Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă” (Ioan 15, 2), în care a arătat semnificațiile profunde ale acestei pilde reliefate de către Mântuitorul, în care El se arată pe Sine ca fiind vița cea adevărată. În acest sens, Părintele Episcop Ignatie a explicat că aceasta parabolă este un adevărat reper pentru viața duhovnicească, deoarece subliniază „faptul că noi nu putem face nimic în viața aceasta, mai cu seamă noi, slujitorii lui Hristos, fără conștiința că Hristos lucrează în tot ceea ce noi întreprindem din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc. Hristos ne încurajează folosind această imagine a viței și este important ca noi să avem această încredințare interioară, lăuntrică, că nu putem face nimic fără harul lui Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a arătat că inclusiv în viața slujitorilor Bisericii este prezentă tentația de a crede că foarte multe lucruri bune ni se datorează, uitând de fapt că toate lucrurile frumoase prezente în viața noastră sunt un dar al lui Dumnezeu: „Acest lucru este subliniat în Filocalie, unde găsim o imagine foarte frumoasă care aduce un plus de înțelegere acestei pilde; noi suntem mlădițele, Hristos este tulpina viței și Tatăl Cel ceresc este Cel care lucrează această vie. Din acest motiv, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești, episcopul rostește acea rugăciune desprinsă din Psalmi: «Doamne, Doamne, caută din cer și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea». De aceea, noi oamenii suntem ca o vie, tulpina este Hristos, mlădițele suntem toți, mădularele Bisericii lui Hristos și Dumnezeu Tatăl este Cel care lucrează ca această vie să aducă rod însutit”.

În continuare, Preasfințitul Ignatie a arătat că sensul pildei rostite de Mântuitorul este de a fi în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii noștrii, dând un exemplu tot din Filocalie, regăsit la Avva Dorotei, unde aflăm o imagine foarte sugestivă care arată că nu putem face nimic fară Dumnezeu și fără harul Lui: „Avva Dorotei ne spune să ne închipuim că lumea este ca un cerc imens. În centrul cercului este un punct, acel punct este Dumnezeu. Dintr-o parte și din alta a cercului sunt niște raze, care se îndreaptă spre punctul central al cercului. Razele acelea suntem noi oamenii. Pe măsură ce venim dinspre extremitățile cercului, venim înspre centru, înspre Dumnezeu și constatăm că pe cât ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem și noi oamenii unii de alții și suntem în comuniune. Cu cât avem tendințele centrifugale, de a pleca dinspre punctul central al cercului spre periferie, noi ne despărțim unii de alții și implicit ne despărțim de Dumnezeu. Prim urmare, centrul vieții noastre, al credincioșilor este Dumnezeu, Dumnezeu-Treimea. Dacă mergem spre Dumnezeu prin credință, prin smerenie, prin fapte bune, ne apropiem unii de alții. Acest lucru este un test profund, al comuniunii dintre noi, care se manifestă de obicei în momente de bucurie, dar și de încercare… Semnul lipsei de comuniune este atunci când provocăm suferință celor din jur”.  

În cadrul slujbei euharistice, majoritatea preoților s-au împărtășit din același potir cu ierarhul lor.

După  Sfânta Liturghie, în sala de ședințe a Protopopiatului Vaslui a avut loc conferința semestrială la care au participat toți preoții și stareții din cadrul parohiilor și mănăstirilor arondate protopopiatului.

Tema conferinței a fost „Satul vasluian: între migrație și depopulare”, susținută de părintele Bogdan Vasile Luca de la Parohia Tatomirești.

După citirea referatului, Preasfințitul Părinte Ignatie a făcut o expunere realistă și practică a fenomenului migrației din satul românesc, prin prisma celui care a fost ierarh mai mulți ani în diaspora românească, arătând faptul că românii pleacă în afara țării pentru a rezolva anumite probleme materiale și financiare ale familiei. Din punct de vedere duhovnicesc, un aspect pozitiv constă în faptul că, din fericire, românii plecați găsesc Biserica Ortodoxă Română foarte bine organizată în diaspora, lucru care îi ajută să aibă o legătură mult mai strânsă cu viața Bisericii. Tot Preasfinția Sa a scos în evidență și aspectul tragic al migrației pentru neamul românesc și anume faptul că sunt mulți cei care aleg să nu se mai întoarcă în țară, fapt regăsit mai ales la copiii celor care s-au născut și au crescut în afara țării.

Ultimele articole