Pelerinii din toată Moldova şi din alte părţi ale ţării au venit în număr mare duminică, 20 iulie 2014, la Floreşti, una dintre cele mai reprezentative aşezări monahale din ţara noastră. Străvechiul sfânt locaş al mănăstirii, ocrotit de Sfântul Proroc Ilie, a primit veşmântul sfinţirii pentru prima dată de când s-a zidit. La finalul Sfintei Liturghii, au fost acordate mai multe diplome de ctitor celor care s-au implicat şi care au sprijinit lucrările de reabilitare şi înfrumuseţare. În acelaşi timp, s-a amintit de începuturile reactivării Mănăstirii Floreşti imediat după 1990 şi de persoanele care au avut un rol deosebit în aceste demersuri.

Ziua pomenirii Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul din acest an s-a înscris în istoria de secole a Mănăstirii Floreşti din judeţul Vaslui. După decenii de încercări, muncă, urcuşuri şi ispite, biserica aşezării monahale a fost sfinţită de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor. Bucuria sărbătorii a fost cu atât mai mare cu cât locaşul de închinăciune în care se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Floreşti şi-a cinstit ocrotitorul. Programul dedicat acestui eveniment a început la orele dimineţii, când Preasfinţitul Corneliu a fost întâmpinat de soborul slujitorilor. În continuare, s-a oficiat slujba sfinţirii mai întâi la exterior, apoi la interior. Pe un podium special amenajat, frumos împodobit cu flori, a fost săvârşită Sfânta Liturghie. Împreună cu Episcopul Huşilor şi cu soborul preoţilor şi diaconilor, s-au rugat peste 7.000 de pelerini. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul „Dignus est“ al Episcopiei Huşilor, dirijat de părintele Adrian Buimac. Oamenii au venit spre străvechea aşezare monahală atât din satele învecinate, din judeţul Vaslui, cât şi din alte părţi ale ţării. Pe lângă faptul că au participat la Sfânta Liturghie, credincioşii s-au închinat Sfintei Mese din Sfântul Altar, dar şi icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Părinte Corneliu a adresat un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa şi minunile Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul.

„Această biserică trăieşte cea mai înălţătoare clipă din istoria ei“

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Corneliu a amintit că acum 23 de ani, Mănăstirea Floreşti era o ruină, apoi a făcut referire la începuturile istorice ale aşezării monahale. „Veacuri întregi, această mănăstire a fost un loc de cultură, de credinţă şi mai ales un loc în care foarte mulţi bolnavi şi-au găsit alinare. Aceasta pentru că aici funcţiona şi un spital destinat bolnavilor satelor din jurul mănăstirii. Această biserică trăieşte cea mai înălţătoare clipă din istoria ei, prin sfinţirea care s-a oficiat pentru prima dată de când există. În momentul în care trebuia să fie sfinţită, a venit legea din anul 1864, prin care s-au desfiinţat mai toate mănăstirile şi schiturile din Principatele Române. Odată cu venirea puterii comuniste dinafară, biserica a fost închisă, ruinată, iar în palatul egumenesc au fost aduşi oameni nefericiţi, bolnavi psihic, de care nu se mai interesa nimeni. După căderea comunismului, Dumnezeu a lucrat prin doi oameni mari care au dorit ca mănăstirea să-şi recapete statutul ei. Astfel, doctorul Valeriu Lupu se numără printre ctitorii acestui locaş, întrucât a sprijinit redeschiderea mănăstirii şi a căutat un loc demn pentru bolnavii care erau uitaţi aici şi care mureau de foame şi de boli, pentru că nimeni nu se interesa de ei. O contribuţie deosebită a avut-o arhimandritul Iezechiel Ariton, care a venit aici şi a văzut toate tragediile acelor oameni. Aceasta este ziua în care Domnul a binevoit, prin rugăciunile Sfântului Proroc Ilie, să se sfinţească biserica lui. Acest sfânt locaş este de o rară frumuseţe, fiind îmbrăcat, începând cu anul 2008, cu o pictură deosebită. În patru ani, s-a lucrat într-un mod intens. De aceea, felicităm pe toţi ctitorii care s-au străduit şi au împodobit această sfântă biserică cu pictură nouă. Ca dar şi ca recunoştinţă oferim diploma de ctitor doctorului Valeriu Lupu, un medic deosebit care a salvat vieţile a mii de copii. Mai presus de toate, dr. Valeriu Lupu este un creştin autentic, care nu lipseşte niciodată de la Sfânta Liturghie şi care evocă personalităţile neamului românesc. Dorim ca Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Proroc Ilie, să-l întărească, iar prin mâinile domniei sale să vindece pe copiii care au nevoie de ajutorul domniei sale“, a subliniat Episcopul Huşilor.

Bucuria împlinirii pentru părintele Iezechiel

A urmat acordarea diplomei de ctitor arhimandritului Iezechiel Ariton, „care şi-a dedicat întreaga tinereţe locaşului de închinăciune de la Floreşti“. „Părintele Iezechiel a pus tot ce a avut mai bun ca om în slujirea semenilor lui. Foarte mulţi bolnavi din acest sat şi din satele învecinate au găsit alinare. Aceasta pentru că părintele i-a transportat la spital. Părintele a adus de departe, chiar şi din străinătate, pe mulţi dintre morţii celor de aici. Preacuvioşia Sa se dedică cu sufletul şi cu trupul slujirii Bisericii. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care a vindecat foarte mulţi bolnavi, iar în conştiinţa oamenilor este numită «Sfânta de la Floreşti»,

l-a tămăduit şi pe părintele Iezechiel. Părintele Iezechiel a fost foarte grav bolnav şi a stat la pat trei ani de zile. Maica Domnului l-a vindecat şi l-a chemat ca să-i repare biserica în care ploua şi a cărei icoană era acoperită de coceni de porumb. Părintele trăieşte astăzi (n.r. duminică, 20 iulie) bucuria cea mare a împlinirii gândului că Dumnezeu lucrează prin slujitorii săi. Ceea ce nu putem noi, oamenii, împlini, împlineşte Maica Domnului prin rugăciunile ei şi prin sfinţii care ocrotesc şi mijlocesc pentru toţi oamenii care vin aici, la Floreşti“, a adăugat Întâistătătorul Episcopiei Huşilor.

Părintele Iezechiel Ariton, duhovnicul Mănăstirii Floreşti, şi-a exprimat bucuria pentru că a ajuns să trăiască „clipele frumoase“ prilejuite de sfinţirea Mănăstirii Floreşti: „În cadrul Sfintei Liturghii de astăzi (n.r. duminică), Duhul Sfânt s-a pogorât prin mâinile Preasfinţitului Corneliu, care a sfinţit biserica acestei mănăstiri pentru prima dată după 200 de ani. Mulţumesc Preasfinţiei Sale pentru toată dragostea pe care a avut-o, precum şi tuturor celor care s-au ostenit“.

Biserica de la Floreşti trebuia să-şi împlinească menirea

Dr. Valeriu Lupu a amintit de momentul în care a ajuns la Floreşti în anul 1990, în calitate de director al Spitalului Judeţean Vaslui. „Aici lucrau 30 de oameni care păzeau şi îngrijeau nişte năpăstuiţi ai sorţii. Din primul moment, mi-a atras atenţia o biserică în care am vrut să intru şi nu am reuşit. Până la urmă a fost deschisă, iar după ce am intrat mi-a plâns sufletul. Ceva mi-a spus la acel moment că biserica trebuia să reintre în circuitul cultului şi trebuie redată pentru a-şi împlini menirea pe care o avea de sute de ani. Nu pot să nu amintesc strădania părintelui Vasile Pârcălabu (n.r. protopop emerit al Protopopiatului Vaslui), a vrednicului de pomenire Ioachim Vasluianul şi a Înaltpreasfinţitului Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, pe atunci Episcop al Romanului şi Huşilor. Mulţumesc părintelui Iezechiel pentru bucuria pe care mi-a făcut-o“, a spus dr. Valeriu Lupu.

Părintele Vasile Pârcălabu a vorbit despre demersurile întreprinse după 1990 pentru găsirea altei locaţii pentru bolnavii de la Floreşti, astfel încât „biserica de la Floreşti să intre în drepturile sale cuvenite“. „Ctitorul principal, în afară de cei menţionaţi, este Preasfinţitul Corneliu. Preasfinţia Sa este legat de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Floreşti şi de aceea a menţionat că se va strădui să găsească mijloacele necesare pentru lucrările de consolidare ale acestui sfânt locaş. PS Corneliu a intervenit pentru obţinerea unor fonduri substanţiale, iar credincioşii au ajutat fiecare după posibilităţi“, a apreciat părintele Vasile Pârcălabu. Prin osteneala micii obşti de maici de la Mănăstirea Floreşti, pelerinii au gustat la final din bunătăţile pregătite. Duminică seara, râurile de credincioşi nu conteneau a se îndrepta spre biserica ce a primit veşmântul sfinţirii. După ziua petrecută la Floreşti, fiecare suflet a fost inundat de bucuria de a fi părtaş la evenimentul deosebit şi unic. Pe lângă această bucurie, fiecare a luat din pacea care se găseşte aici şi care este oferită de Dumnezeu, prin Sfântul Ilie şi prin Maica Domnului, care mijloceşte înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Bucuria şi pacea fiecărui pelerin care păşeşte în aceste locuri izvorăsc şi din frumuseţea locaşului de închinăciune, înconjurat de multe flori, de un ansambu mănăstiresc bine îngrijit şi de dragostea ostenitorilor de aici.

Ultimele articole