Catedrala Episcopală din Huși a îmbrăcat sâmbătă, 29 iunie 2024, haine de sărbătoare, cu prilejul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sfântului locaș, ctitorit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în anul 1495.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Buvovinei, de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți,  și de Preasfințitul Părinte VeniaminEpiscopul Basarabiei de Sud.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părinții consilieri eparhiali, părinții protopopi și părinți stareți și duhovnici din cadrul Eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic de copii „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” junior, coordonat de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

Toți cei care au trecut pe sub cupola turnului clopotniță al Episcopiei, s-au putut închina la Icoana relicvar a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și la Moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, care au fost așezate afară, într-un baldachin special, lângă altarul Catedralei Episcopale.

La momentul potrivit, credincioșii, prezenți în număr mare, s-au împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a arătat, prin cuvintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cum viața creștină adevărată este viață în Duhul Sfânt: 

Viața creștină adevărată este viață în Duhul Sfânt. După Cincizecime, noi suntem într-o pogorâre a Duhului Sfânt continuă. „Ploaia” Duhului Sfânt cade peste noi prin Sfintele Taine, și noi îndrăznim a ne considera, chiar dacă suntem păcătoși, roade ale Duhului Sfânt, prin Sfântul Botez și prin ungerea cu Marele Mir fiind pecetluiți cu Duhul Sfânt, prin Împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului.

Acest mare adevăr este prezent în Dumnezeiasca Scriptură, în scrierile Sfinților Părinți, și în viața creștinilor celor adevărați. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe care îi cinstim astăzi, insistă cu tărie asupra acestui mare adevăr, prin viața și prin scrierile lor.

Viața Sfinților Apostoli Petru și Pavel este în legătură cu Sfântul și Dumnezeiescul Duh.

Sfântul Apostol Petru a fost de față când Mântuitorul Hristos, înainte de pătimirea Sa, le făgăduia ucenicilor că le va trimite pe Duhul Sfânt Mângâietorul, și Acesta îi va învăța pe ei toate.

Sfântul Apostol Petru a fost de față, după Înviere, când Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: „Luați Duh Sfânt!”, și tot el a fost de față, pe Muntele Tabor, văzându-L pe Domnul înconjurat de lumina Duhului Sfânt, despre care, mai târziu, într-una din epistolele sale, spune: „Și am văzut slava Lui cu ochii noștri pe Muntele cel sfânt.”.

Viața Sfântului Apostol Pavel a fost o viață în Duhul Sfânt. Experiența sa primă și definitorie a fost atunci când, îndreptându-se spre cetatea Damascului din Siria, a fost cuprins de o lumină mare și a început legătura sa cu Domnul Hristos, legătură întărită și întreținută de Duhul Sfânt.

În Epistola către Corinteni care s-a citit astăzi, am aflat că Sfântul Apostol Pavel, în Duhul Sfânt, vorbește despre sine, că a fost binecuvântat de Dumnezeu, încă din această viață, să ajungă până la al treilea cer, să asculte și să vadă lucruri de neauzit și de nevăzut pentru ochii și urechea noastră omenească, totul petrecându-se în Duhul Sfânt.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel definesc viața creștinului, denumind-o: „omul cel tainic al inimii” – Sfântul Apostol Petru, sau „omul cel duhovnicesc”, cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel.

„Omul cel tainic al inimii” este arătat de Sfântul Apostol Petru, ca fiind omul părtaș al dumnezeieștii firi, adică împărtășindu-se cu energiile necreate ale Preasfintei Treimi. „Omul cel tainic al inimii” este omul care poate spune, precum Apostolul Petru: „Duhul slavei și al lui Dumnezeu Se odihnește peste noi”.

Tot Sfântul Apostol Petru spune că „omul cel tainic al inimii” este omul care trăiește în harul Duhului Sfânt și în cunoașterea Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Pavel îl definește pe creștinul adevărat, ca fiind „omul cel duhovnicesc”, pe care îl așază în opoziție cu omul cel firesc. În capitolul 2 al Epistolei către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel spune că omul firesc este plin de duhul lumii, iar omul cel duhovnicesc este plin de Duhul lui Dumnezeu. Omul cel firesc este învățat din înțelepciunea omenească, în timp ce omul cel duhovnicesc este educat și întărit prin cuvinte învățate de la Duhul Sfânt. Omul cel firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, pentru că le consideră – așa cum consideră și astăzi mulți – ca fiind nebunie, în timp ce omul cel duhovnicesc are gândul lui Hristos.

Cum să se împlinească toate acestea în viața creștinului? – ne întrebăm noi. Răspunsul îl aflăm din cuvintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Sfântul Apostol Petru insistă mult ca viața creștinului să fie o viață de trezvie, de luare aminte, iar aceasta se împlinește dacă omul aleargă după adevărata libertate. Sfântul Apostol Petru spune: „Fiți oameni liberi, dar nu ca și cum ați socoti libertatea ca acoperământ al răutății, ci fiți robi ai lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt.”.

De aceea, el spune că Duhul lui Dumnezeu este dat omului, ca omul să crească în El, să crească în har și în cunoașterea Preasfintei Treimi.

Sfântul Apostol Pavel, în epistolele sale, ne spune ce avem de făcut. În primul rând, ne spune să avem conștiința că suntem destinați ca Duhul Sfânt să sălășluiască în noi – nu numai în mintea și în sufletul nostru, ci chiar și în trupul nostru: „Au nu știți – spune Sfântul Apostol Pavel – că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt?”.

În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel spune: „Voi sunteți în duh, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are în el Duhul lui Dumnezeu, el nu este al lui Hristos”.

Atât de prezent este Duhul lui Dumnezeu în viața omului adevărat, încât Sfântul Apostol Pavel spune că „Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie. Însuși Duhul Sfânt Se roagă pentru noi, cu suspine negrăite.”.

Într-un mod mai concret și mai înțeles de noi, oamenii obișnuiți, Sfântul Apostol Pavel spune că omul care Îl are pe Duhul Sfânt are în el zece lucruri, după cum spune în Epistola către Galateni: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția.”.

Dacă am zăbovi mai mult, adâncindu-ne în viața și cuvintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, am lua aminte la acest mare adevăr – ei nu viețuiesc și nu grăiesc, decât în Duhul Sfânt, cum au fost prorocii înainte de venirea Domnului Hristos.

Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere de luare aminte la faptul că viața creștină este o viață de post, de metanii, de viață corectă, dar, mai mult decât aceasta, viața creștină este o viață în Duhul Sfânt. 

Să aibă Dumnezeu milă de noi, ca să putem grăi, precum Apostolul Petru: „Am văzut și am cunoscut cât de bun este Domnul”. Să simțim în viața noastră, prin puterea Duhului Sfânt, cât de bun și cât de dulce este Domnul.

Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să tindem a ne ridica – chiar dacă nu ne ridicăm, pentru că suntem oameni slabi – atât de sus, încât viața noastră să fie definită prin aceste patru lucruri: „Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, pentru toate – inclusiv pentru cele rele – mulțumiți lui Dumnezeu, și, mai presus de toate, Duhul să nu-l stingeți!”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit, în numele preoților și credincioșilor din Eparhie, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, Preasfințitului Părinte Antonie și Preasfințitului Părinte Veniamin, pentru împreuna slujire și pentru dragostea manifestată prin venirea la Huși.

Ierarhul Hușilor a mulțumit autorităților centrale, județene și locale și credincioșilor pentru prezență și împreuna rugăciune, arătând scopul participării la Sfânta Liturghie:

Este zi de mare sărbătoare pentru Episcopia noastră. Astăzi îi cinstim pe ocrotitorii acestei străvechi Catedrale – Sfinții Apostoli Petru și Pavel – cei care au avut în comun fervoarea credinței, sinceritatea în fața lui Dumnezeu și, desigur, bucuria de a-L vesti în toată lumea pe Hristos Cel răstignit și înviat.

Mie îmi revine în acest moment frumoasa îndatorire să aduc mulțumire lui Dumnezeu, Sfinților Apostoli Petru și Pavel – ocrotitorii Catedralei – și Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi – ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, pentru darul rugăciunii, pentru liniștea și starea de interiorizare, pe care Dumnezeu ni le dă întotdeauna, cu atâta îmbelșugare, ori de câte ori venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ori de câte ori venim în casa Lui și căutăm să vedem ce vrea să ne spună El, nu atât ce am vrea noi să-I spunem Lui.

Rostul venirii noastre la Liturghie și la biserică este să căutăm să ne înduhovnicim, să ne luminăm, să deprindem un mod nou de viețuire în Hristos, și o nouă mentalitate, cea a lui Hristos – așa cum au avut Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care nu s-au sfiit, în nicio clipă a vieții lor, să-I mărturisească Domnului toate slăbiciunile pe care le aveau.

Tendința noastră este de a ne farda, de a mai masca anumite slăbiciuni pe care le avem, și vrem să ne livrăm celor din jurul nostru într-un fel în care noi știm, în fața propriei conștiințe, că nu suntem.

Apostolii pe care îi sărbătorim astăzi nu au căutat niciodată să-L fenteze pe Dumnezeu – iertați-mi expresia.

După acest moment, Ierarhul Hușilor a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Crucea patriarhală, părintelui consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, pentru impresionanta activitate social filantropică depusă până în prezent. 

Distincția „Crucea moldavă” pentru mireni a fost oferită din partea Părintelui Mitropolit Teofan familiei Gheorghe și Irina Grădinaru, pentru sprijinul constant acordat lucrării Bisericii și pentru dragostea manifestată față de Episcopia Hușilor.

Părintele Episcop Ignatie a oferit părintelui Nicolae Goreanu, din localitatea Cimișlia, Episcopia Basarabiei de Sud, Crucea eparhială „Episcop Grigorie Leu”, a Episcopiei Hușilor, pentru activitatea social filantropică desfășurată.

De asemenea, Preasfinția Sa a oferit Diploma de excelență „Episcop Iacov Antonovici”, cu cruce, criticului literar și cunoscutului eminescolog Theodor Codreanu, precum și reputatului istoric și cercetător Costin Clit, ambii din Huși, intelectuali cu o impresionantă contribuție în domeniul cultural, de anvergură națională.

Slujba Sfintei Liturghii a fost transmisă live pe pagina de facebook episcopiahusilor.ro.