Preafericitul Părinte Daniel a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală împreună cu mai mulți membri ai Sfântului Sinod în ziua în care aniversează 11 ani de la întronizarea ca Patriarh al României, duminică 30 septembrie 2018.

Componența soborului împreună slujitor este disponibilă în Programul slujirii ierarhilor.

Sfânta Liturghie a fost urmată de Slujba de Te Deum, oficiată la ora 12.00, în semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei unsprezece ani de slujire patriarhală.  

Unsprezece ani de păstorire providențială și jertfelnică

După slujbă, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de felicitare. Episcopul vicar patriarhal a evidențiat „păstorirea providențială și jertfelnică a Bisericii noastre” de către Patriarhul Daniel.

„Aniversarea celor unsprezece ani de patriarhat ne oferă prilejul de a reflecta asupra lucrării permanente și intense a Patriarhului Bisericii noastre întru păstrarea, cultivarea și întărirea unității de credință și de neam a poporului peste care Duhul Sfânt l-a așezat Întâistătăor în vremuri de loc ușoare”, a spus Preasfinția Sa.

Principalele repere ale activității misionare a Patriarhului Daniel amintite de PS Varlaam:

 • Lupta pe care a dus-o ca Mitropolit al Moldovei și Președinte al Comisiei Sinodale Teologice Liturgice și Didactice pentru reintroducerea religiei în învățământul de stat;
 • Programele catehetice „Hristos Împărtășit copiilor” și „Alege școala!”;
 • „Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși”;
 • Dezvoltarea învățământului teologic;
 • Activitatea tipografică a Editurilor Patriarhiei;
 • Programul „Niciun sat fără Biserică” inițiat în Moldova și continuat în Arhiepiscopia Bucureștilor;
 • Programul „Sănătate pentru sate”;
 • Eparhii și parohii noi în diaspora românească;
 • Alegerea și instalarea titularilor în două eparhii din Basarabia: Episcopia de Bălți și cea a Basarabiei de Sud;
 • Fondarea și dezvoltarea Centrului de Presă Basilica;
 • Activități dedicate Centenarului Marii Uniri în 2018 – An omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.
 • Proiectul național Catedrala Mântuirii Neamului – a cărui sfințire va fi evenimentul central al Anului omagial 2018.

Păziți unitatea Duhului întru legătura păcii

Făcând referire la îndemnul Sf. Ap. Pavel „Păziți unitatea Duhului întru legătura păcii”, ierarhul a vorbit despre unitatea Bisericii noastre. Tema a fost abordată în contextul mai larg al Anului Centenar 2018, dar și cu ocazia constituirii Adunării Naționale Bisericești (ANB) care a avut loc sâmbătă.

Episcopul Varlaam a spus că la întrunirea ANB prezidată de Patriarhul României „am avut la scară mică icoana sau imaginea neamului întreg adunat în jurul lui Hristos și al Bisericii Sale”.

„Ierarhi, preoți și credincioși mireni din toate provinciile țării dar și din eparhiile din jurul acesteia (…) adunați împreună în Aula Teoctist Patriarhul au reconstituit atmosfera de la sfârșitul anului 1918 când toți românii s-au regăsit împreună într-o singură țară, mare și rotundă ca o pâine”.

În continuare, Mitropolitul Teofan i-a oferit Patriarhului un dar din partea Sfântului Sinod: o icoană cu reprezentarea Maicii Domnului.

Mulțumire se cuvine întâi lui Dumnezeu

Părintele Patriarh a mulțumit pentru cuvintele și darurile primite și a evidențiat faptul că „Mulțumire se cuvine întâi lui Dumnezeu” pentru toate.

„Numai prin mulțumire creștem duhovnicește”, a precizat Părintele Patriarh explicând că recunoștința este liantul dintre darurile lui Dumnezeu și semnul creșterii noastre duhovnicești.

„Dumnezeu ne dăruiește darurile, iar dacă noi îi mulțumim adaugă alte daruri, înnoim din nou mulțumirea, și așa se zidește sufletul nostru”, a spus Preafericirea Sa.

„Oricâte am realiza noi trebuie să mărturisim întru smerenie că slugi nevrednice suntem pentru că nu am făcut decât ceea ce se cuvenea, sau mai puțin”, a adăugat Patriarhul României.

Patriarhul Daniel a vorbit și despre recunoștința datorată semenilor prin care Dumnezeu lucrează. În acest context a subliniat sprijinul clerului și al credincioșilor:

„Patriarhul nu poate lucra singur, ci împreună cu sinodul. Numai împreună luăm hotărâri care sunt folositoare pentru întreaga Biserică. Această gândire sinodală este reflexul prezenței harului Preasfintei Treimi în viața Bisericii”.

Apel pentru participarea la referendum

La final, Patriarhul României a citit în Catedrala Patriarhală Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti către toţi cetăţenii ortodocși români pentru participarea la Referendumul din 6-7 octombrie 2018 în scopul afirmării, apărării și promovării familiei ca instituție binecuvântată de Dumnezeu.

În continuare, la Palatul Patriarhiei a avut loc un moment aniversar în timpul căruia au fost prezentate mesaje de felicitare din partea reprezentanților autorităţilor de Stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.(sursa: basilica.ro)