Conform unei frumoase tradiţii, studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au început anul universitar prin rugăciune. Ieri-dimineaţă, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi a fost oficiată Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia au fost citite rugăciuni de binecuvântare a noului an de studiu. La slujba oficiată de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, şi de PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, au participat studenţii şi toate cadrele didactice, iar părinţii profesori au făcut parte din soborul co-slujitor. 

Cu prilejul începerii anului universitar 2018-2019, cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au participat, pe 2 octombrie a.c., la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Mitropolit Teofan, alături de PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, şi de PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Răspunsurile la strană au fost date de studenţii teologi, dirijaţi de pr. lect. univ. dr. Gabriel Nastasă.

Cuvântul de învăţătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de PS Părinte Ignatie al Huşilor, care a explicat că adevărata teologie are drept sursă vederea lui Dumnezeu:

Adevărul pe care nu-l conştientizăm întotdeauna este că, ori de câte ori noi participăm la Sfânta Liturghie, şi mai cu seamă atunci când ne împărtăşim, devenim teologi. Adevărata teologie o învăţăm în interiorul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii.

Din păcate noi avem o percepţie foarte individualistă asupra participării şi împărtăşirii noastre cu Hristos, în sensul că ne gândim ori de câte ori ne împărtăşim, că Trupul şi Sângele lui Hristos este mai întâi pentru noi şi nu pentru întreaga Biserică, nu reuşim să ne dăm seama de dimensiunea comunitară, de dimensiunea comunională a Sfintei Euharistii, a Sfintei Liturghii. (...)

Prin Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie nu facem altceva decât să ne activăm sau să ne permanentizăm starea aceasta de mădular al lui Hristos, de membru al Trupului lui Hristos.

Noi, ori de câte ori ne împărtăşim, ar trebui să avem conştiinţa aceasta că facem Teologie, că devenim noi înşine prin Liturghie, prin Împărtăşanie, adevăraţii teologi. Putem să absolvim foarte multe facultăţi, să avem diplomă de Teologie, de master, de doctorat, dacă nu ne ancorăm în Liturghie şi dacă nu descoperim ce înseamnă Hristos din Împărtăşanie suntem nişte teologi mincinoşi.

Noi am dezgolit de conţinut ceea ce înseamnă să fii teolog, noi credem că a fi teolog înseamnă să ai o diplomă în mână, să absolvi nişte cursuri de teologie, master sau doctorat. În gândirea patristică, toţi putem să fim teologi, căci prin termenul acesta de teolog se înţelege cel care vede pe Dumnezeu, cel care îl contemplă pe Dumnezeu şi din această vedere a lui Dumnezeu, capătă dacă am putea să ne exprimăm în felul acesta modern, competenţa de a vorbi cu Dumnezeu şi despre Dumnezeu.

Din vedere vorbeşti despre Dumnezeu, nu din auzite, nici măcar din cunoştinţele teologice care le avem la îndemână, pentru că devenim astfel nişte falsori, nişte impostori. Adevărata teologie este cea care vine, se naşte, are drept sursă vederea lui Dumnezeu. Cât de departe suntem noi de aceste lucruri şi cu câtă uşurinţă ne arogăm un anumit statut pe care nu putem să-l dovedim, statutul acesta de teolog! (...)

Adevărata catedră a teologiei este Sfântul Altar, nimic altceva! Dacă ceea ce învăţăm în sala de curs nu poartă această amprentă, sau nu este reflexul, rodul rugăciunii noastre în Liturghie, în slujbele Bisericii, atunci teologia de acolo din sala de curs se transformă într-o filosofie complicată, apetisantă din punct de vedere intelectual, care ne dă o oarecare satisfacţie interioară, dar nu ne îndumnezeieşte, nu ne apropie de Hristos, nu ne face asemeni lui Hristos. (...)

Ori de câte ori ne împărtăşim, suntem chemaţi să devenim teologi, suntem chemaţi să-L vedem pe Dumnezeu şi, din această vedere a lui Dumnezeu, să ne întemeiem fiecare dintre noi experienţa apropierii de El, experienţa apropierii celorlalţi de Hristos. (...)

Prin toate acestea tu devii o mărturie a lui Hristos în lumea aceasta, care are atâta nevoie de dragoste, are atâta nevoie de lumină şi de multă pace.

La finalul Sfintei Liturghii a vorbit despre importanţa evenimentului pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi: „Ne-am rugat, acum, la început de an, lui Dumnezeu, Maicii Domnului - pe care o rugăm să ne ia sub sfântul Ei Acoperământ - ne-am rugat Sfinţilor Trei Ierarhi, Sfintei Preacuvioase şi mult-milostive Maicii noastre Parascheva, Sfântului Ierarh Iosif Milostivul şi tuturor sfinţilor, ca să ne fie rugători, mijlocitori, dar în acelaşi timp să ne fie şi modele nouă, creştinilor, şi, în mod special, celor care studiem teologia”.

Câteva gânduri pentru tinerii ce urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi a avut şi Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei: „Vă dorim să aveţi parte de un an bineplăcut Domnului, un an cu pace în facultate, în Biserică, în ţară şi în lume. Să fie Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie izvor de cunoaştere pentru viaţa facultăţii noastre şi în acest an, şi în anii care vor veni, spre bucuria enoriaşilor, care, ştiţi bine, aşteaptă de la noi, păstorii lor, să fim adânci în rugăciune, adânci întru cunoaştere teologică, mărturisitori ai dreptei credinţe şi apărători prin cuvânt şi prin faptă a celor pe care le socotim a fi fundamentale pentru vieţuirea noastră, anume credinţa în Dumnezeu, ataşamentul faţă de neam şi valorile familiei, atât de mult atacate astăzi. Aceste valori se cer a fi trăite, pe de o parte, apărate, pe de altă parte, şi mărturisite în acelaşi timp”.

Ultimele articole