PS Ignatie a participat, în după-amiaza zilei de 7 iulie 2019, la manifestările dedicate împlinirii a 515 ani de la trecerea în veşnicie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, desfăşurate la statuia ecvestră a domnitorului de la Podul Înalt, judeţul Vaslui.

Ierarhul Huşilor a oficiat cu acest prilej, în prezenţa autorităţilor centrale şi judeţene, precum şi a multor invitaţi, o slujbă de Te Deum.

„Suntem în ambianţa celui ce a fost şi este una din personalităţile marcante ale Bisericii şi neamului nostru. Unul dintre istoricii consacraţi, Petre P. Panaitescu, preciza faptul că, pentru Sfântul Ştefan cel Mare, credinţa era o realitate prioritară. De aceea cronicarii menţionează faptul că, după fiecare bătălie, Sfântul Ştefan ridica un loc de rugăciune, o biserică, în care să fie cinstit numele lui Dumnezeu. Acest lucru îl învăţăm de la Sfântul Voievod Ştefan cel Mare: să îngemănăm credinţa în Dumnezeu cu credinţa în valorile neamului.

De asemenea, primind placheta comemorativă a evenimentului, Ierarhul Huşilor a arătat că, între ctitoriile Sfântului Ştefan cel Mare, trebuie să se menţioneze mai des şi biserica Curţii domneşti de la Huşi (1495), actuala Catedrală Episcopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, despre care, din păcate se menţionează mai puţin.

Ultimele articole