Marţi, 7 august, când Biserica o sărbătoreşte pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a săvârşit Sfânta Liturghie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, la Mănăstirea Sihla din judeţul Neamţ. Slujba hramului a fost oficiată în altarul de vară al sfântului aşezământ.

În cuvântul de învăţătură, Ierarhul Huşilor a descris-o pe Sfânta Teodora ca împlinitoare a chemării Domnului: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 28-29):

„Tot ceea ce făcea Sfânta Teodora era imprimat de lumină.  Hristos ne încredinţează că dacă ne vom uita la El, vom descoperi blândeţea Sa, bunătatea Sa. Sfânta Teodora a împlinit întocmai acest cuvânt, pentru că omul nu poate deveni lumină dacă nu este blând şi smerit. A fi smerit înseamnă să rămâi nemişcat şi când te laudă cineva şi când te ponegreşte. (...) Un om mândru nu poate iubi! (...)

Sfânta Teodora nu numai se ruga, ea însăşi era rugăciune. Orice gest al trupului era rugăciune. E foarte greu să ajungi la o aşa profunzime a vieţii duhovniceşti, încât tot ceea ce facem noi să fie imprimat de lumină.”

De asemenea, Preasfinţitul Ignatie a vorbit despre starea de linişte pe care o câştigăm cu adevărat doar în întâlnirea cu Hristos:

„Dacă ne facem o autoevaluare, vom constata că stările noastre de lumină, de rugăciune, sunt mult mai puţine decât cele în care lăsăm şi slobozim din noi întunericul, urâtul şi nimicul. (...)

Avem atâtea lucruri pe care le considerăm prioritare, alergăm să căutăm liniştea, dar nu ştim ce înseamnă ea cu adevărat. Liniştea este o stare de interiorizare pe care o ai când reuşeşti să te lupţi cu păcatul care te cotropeşte. Linişte înseamnă să te smereşti faţă de cel de lângă tine, chiar atunci când nu ai niciun motiv să o faci. Atunci începi să te înfrupţi din linişte! Te înfrupţi din linişte atunci când te rogi, când te străduieşti ca interacţiunile cu semenii tăi să poarte amprenta nobleţii, să fii preocupat să nu răneşti pe cel de lângă tine. (...)

Un om care are această stare de linişte, de pace, este un om în preajma căruia ai sta o veşnicie. Te hrăneşti din liniştea lui, din nobleţea lui, pe care numai Hristos o dă. Sfânta Teodora ne învaţă toate aceste lucruri.”

În finalul cuvântului său, Ierarhul Huşilor i-a îndemnat pe cei prezenţi să acorde o mai mare importanţă şi să-şi dorească cu mai multă ardoare întâlnirea cu Hristos în Sfânta Împărtăşanie.

Ultimele articole