În după-amiaza zilei de vineri, 25 octombrie 2019, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a săvârşit slujba Vecerniei Mari şi a Litiei în biserica cu hramul „Sfântul Dumitru” din municipiul Huşi, cu prilejul hramului sfântului locaş.

Soborul preoţilor a fost alcătuit din părinţii consilieri ai Centrului Eparhial Huşi şi din preoţii din municipiul Huşi şi împrejurimi.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Episcop Ignatie a scos în evidenţă caracteristicile vieţii celor care au fost capabili să moară pentru credinţa lor în Hristos:

„Două sunt caracteristicile celui care îşi dăruieşte viaţa integral lui Hristos, mai ales atunci când aceasta îi este pusă în pericol. Martirii Bisericii nu au pus nimic mai presus de dragostea lor nemărginită pentru Hristos. Nu au pus nici cariera lor profesională, nici familiile lor, nici statutul lor social, nici măcar vieţile lor. Martirii întruchipează cel mai bine sublimul a ceea ce înseamnă să fii credincios lui Dumnezeu.

Cele două caracteristici ale vieţii martirilor sunt credinţa lor puternică şi curajul.

Un om credincios nu poate fi decât curajos. De ce? Pentru că el ştie că nu poate pierde nimic din ceea ce ţine de lumea aceasta şi că el câştigă totul întru Hristos.

Tot ce ţine de lumea aceasta, bunurile materiale, sunt cele despre care, într-un moment al vieţii noastre, ne dăm seama că nu au nicio valoare pentru noi.

Dacă veţi sta de vorbă cu un muribund, veţi constata că pentru el, nu mai înseamnă nimic nici averile, nici bogăţia. Pentru el contează doar să poată să mai trăiască. Să îşi prelungească viaţa, să fie iubit, să împărtăşească dragostea sa.

Martirii au curaj pentru că sunt credincioşi.

Oamenii fricoşi, laşi, se comportă în felul acesta pentru că sunt necredincioşi. Se gândesc că pierd cele ale lumii acesteia. Nu se gândesc că fiind laşi, fricoşi, Îl vor pierde şi pe Dumnezeu, dar şi sufletele lor.

Martirii, ne spune părintele profesor Ilie Moldovan, mergeau la moarte ca la nuntă.

Pentru ei, însuşi faptul de a-şi da viaţa lui Hristos, nu însemna altceva decât o logodire cu Cel pe care L-au slujit o viaţă întreagă.

Credinţa puternică a martirilor i-a legat atât de tare de Hristos, încât nimic nu îi putea despărţi de El.

Ei au trăit, în sângele şi carnea lor, cuvântul Sfântului Apostol Pavel, că nimic din lume nu îi poate despărţi de Hristos. Nimic din lumea aceasta, oricât ar fi de apetisante”!

Totodată, Ierarhul Huşilor a vorbit despre exemplul pe care îl generează Sfântul Dimitrie şi despre răsplata pe care o primesc cei ce-L mărturisesc pe Dumnezeu:

„Oricât ne-am bucura de sănătate, de inteligenţa noastră, de relaţiile pe care le avem cu prietenii, nimic nu ne poate despărţi de Hristos!

Oricât ar fi de pusă în pericol viaţa noastră, oricâte calomnii şi dispreţ am primi din partea celor care sunt ostili Bisericii, nimic nu ne poate face să capitulăm, să renunţăm, să-L trădăm pe Cel în care noi credem!

Sfântul Dimitrie este un exemplu minunat pentru fiecare dintre noi! Avea tot ceea ce ţinea de lumea aceasta. Ar fi putut să se gândească că pierde ceva din ceea ce ţine de efemeritatea acestei lumi, însă Sfântul Dimitrie ne dă exemplu că pentru el, Hristos însemna totul.

Citim în cartea Apocalipsei, la capitolul 3, versetele 4 şi 5: «Dar ai câţiva oameni în Sardes, care nu şi-au mânjit hainele lor, ci ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în veşminte albe, fiindcă sunt vrednici.

Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui».

Să ne învrednicească Domnul, pe fiecare, să împlinim cuvintele pe care îngerul le-a rostit Bisericii din Sardes.

Dacă noi vom rămâne starornici în credinţa noastră, dacă vom birui în faţa tuturor tentaţiilor, a mirajului lumii acesteia, vom fi înveşmântaţi în veşmintele albe ale harului lui Dumnezeu, şi numele noastre vor fi pomenite în faţa Tatălui Ceresc.

În cea mai mică formă de mărturisire a credinţei, când noi avem curaj să vorbim despre Cel pe care Îl iubim atât de mult, adică pe Hristos, şi nu ne dovedim a fi laşi şi lipsiţi de caracter, nu facem altceva decât să-L chemăm să ne înveşmânteze, în veşminte albe, sufletul şi viaţa noastră”.

La finalul slujbei, părintele paroh Marin Tudorică, secretar eparhial al Episcopiei Huşilor, a mulţumit Părintelui Episcop Ignatie pentru oficierea slujbei Vecerniei de hram, precum şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui moment deosebit din viaţa Parohiei „Sfântul Dumitru” din Huşi.