Miercuri, 7 iulie 2021, când Biserica o prăznuieşte pe Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi, Catedrala Episcopală din Huşi a îmbrăcat haine de sărbătoare. Sfânta Chiriachi este ocrotitoarea Episcopiei Huşilor încă din anul 1787, când Episcopul Iacov Stamati, a adus, din Sfântul Munte Athos, moaştele Sfintei. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei.

Din soborul preoţilor au făcut parte și părinţi consilieri de la Centrul Eparhial din Huşi, și părinţii protopopi din Eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Dignus Est” al preoților din Episcopia Hușilor.

În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Arhiepiscop Calinic a făcut referire la atenția, bunătatea și generozitatea pe care Dumnezeu le manifestă față de om:

Noi, oamenii, suntem în gândirea lui Dumnezeu. În rânduiala lui Dumnezeu, fiecare om are rostul și drumul lui în viață.

Când păcătuim, uităm rânduiala lui Dumnezeu, însă El ne dă îndemn spre pocăință.

În toată lucrarea și viața noastră să avem măsură și echilibru. Nu trebuie să fugim de lucrarea și chemarea lui Dumnezeu. Suntem o „literă” din cartea vieții.

Cum își arată Dumnezeu, mai aplicat, purtarea Sa de grijă? Deși noi suntem păcătoși, Domnul are mila si milostivirea Lui și îl veghează pe om.

Ne întâlnim cu Dumnezeu pe drumul bunătății.

Am fost înzestrați, de la zidire, cu o scânteie divină. Avem un „fir de veșnicie” dat de Dumnezeu, din dragostea Lui. Suntem chemați să fim buni, iertători și pașnici între noi. Din milostenie răsare bunătatea, pacea și curăția inimii. Dumnezeu întoarce însutit.

Să îi zâmbim lui Dumnezeu!

În timpul împărtăşirii preoţilor, Părintele Episcop Timotei rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează pentru a ne sfinți viața. De asemenea, a amintit mai  multe repere ale vieții Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi:

Dumnezeu ne vrea sfinți pe fiecare dintre noi!

Sfințenia este starea naturală a omului. Omul poate ajunge sfânt, cu puterea lui Dumnezeu.  Sfințenia este un dar pe care Dumnezeu îl dă celor care și-l doresc.

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi a dorit să fie cu Hristos. Ea a luptat, pe cât i-a fost cu putință, împotriva păcatului. A trăit în comuniune cu Dumnezeu, și-a pus încrederea în El. Gândul său era numai la Dumnezeu.

Gândurile ne pot înlănțui, mai ales dacă sunt gânduri rele, însă în mintea noastră trebuie să Îl avem pe Hristos. Sfinții Părinți ne îndeamnă să avem rugăciunea inimii și a minții: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”.

Nicăieri nu putem găsi scăpare și mântuire sufletului, decât la Dumnezeu.

El este Cel milostiv, prin desăvârșire. El ne înțelege, știe că omul, din tinerețe, este aplecat spre păcat. Cu toate acestea, El este Cel care vrea să ne mântuiască.

Prin chemarea numelui Său, El se sălășluiește în sufletele noastre și ne dă puterea de care avem nevoie pentru a lupta cu toate greutățile zilei.

Mucenicii au răbdat chinurile cu puterea lui Hristos.

Totodată, Preasfințitul Părinte Timotei a amintit de viața credincioșilor ortodocși din Spania și Portugalia și de comunitățile de creștini originari din județul Vaslui.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, și Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, pentru plusul de frumusețe dat, prin împreuna slujire, hramului Episcopiei Hușilor.

Adresându-se celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre modul în care Dumnezeu a transfigurat chipul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi:

În ambianța de liniște și reculegere a Sfintei Liturghii am cinstit-o pe cea care este, de atâtea veacuri, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, Sfânta Mare Muceniță Chiriachi.

Într-un text din slujba Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi ni se spune că Sfânta „L-a iubit pe Hristos, Cel care i-a înfrumusețat chipul cu lumina cea neînserată a slavei Sale”.

Ca un laitmotiv al slujbei Sfintei, este adusă în atenția noastră frumusețea chipului său. Este un chip imprimat de slava cea necreată a lui Hristos.

Dacă noi Îl iubim pe Dumnezeu cu întreaga noastră ființă, ne vom raporta la El așa cum s-au raportat mucenicii.

Pentru mucenici nimic nu era mai important, din ceea ce ținea de lumea aceasta, nici pregătirea lor profesională nici poziția lor socială, nici inteligența lor, nici chiar familia. În prim-planul vieții lor era Hristos.

Dacă Dumnezeu este în prim planul vieții noastre, ne vom putea raporta, cu foarte mult firesc și cu foarte multă autenticitate, și față de familie și față de toate darurile pe care Hristos le-a așezat, cu atâta migală și generozitate, în sufletele noastre.

Iubirea față de Hristos atrage pe chipul nostru, așa cum s-a așezat pe chipul Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, lumina cea necreată.

Toți martirii au trăit experiența pe care a trăitul întâiul martir, Sfântul Arhidiacon Ștefan. Când se ruga și vorbea de Dumnezeu celor adunați în sinagogă și îi erau ostili, fața lui s-a făcut ca de înger, plină de lumină. Hristos stătea de față, privind spre mucenicul Său, care urma să fie omorât cu pietre.

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi să ne ocrotească și să ne dea putere, har și inspirație ca an de an să fim prezenți aici, în curtea acestei străvechi Episcopii.

În semn de preţuire, Preasfinţia Sa a oferit Diploma de vrednicie „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” domnului pictor Daniel Grigoriciuc, pentru realizarea icoanei Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi ce însoțește procesiunea cu moaștele Sfintei în preziua hramului.

La finalul slujbei, părintele consilier cultural Cosmin Gubernat a prezentat celor prezenți Slujba Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi (7 iulie), lucrare ce conține slujba completă a ocrotitoarei Hușilor, apărută la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și publicată cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Ziua de 7 iulie are o semnificaţie aparte şi pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, fiind ziua sa de naştere. De aceea, în semn de preţuire faţă de Preasfinţia Sa, ierarhii prezenţi, alături de preoţi şi credincioşi, i-au transmis urările şi felicitările lor.

Colaboratorii Preasfinției Sale de la Centrul Eparhial, părinții protopopi și părinții stareți de la mănăstirile din Eparhie, i-au oferit Ierarhului Hușilor flori, ca simbol al preţuirii pe care i-o poartă și în semn de mulțumire pentru darul blândeții și al disponibilității pe care le cultivă permanent

Preasfinţia Sa a mulţumit tuturor pentru gestul lor, subliniind dorinţa sa ca sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi să fie în centrul atenţiei.