Sâmbătă, 8 februarie 2020, în Sala de şedinţe a Protopopiatului Huşi a avut loc, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Episcop Ignatie, şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Huşilor.

Întâlnirea a fost prefaţată de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Ierarhul Huşilor la Catedrala Episcopală. Soborul slujitorilor a fost alcătuit din părinţii consilieri eparhiali, părinţii protopopi şi membrii clerici ai Adunării Eparhiale.

În cuvântul de deschidere, Părintele Episcop Ignatie, pornind de la menţiunea din Faptele Apostolilor (19, 11): «Dumnezeu făcea, prin mâinile lui Pavel, minuni nemaiîntâlnite», a făcut referire la modul în care fiecare membru al Bisericii este chemat ca, prin activitatea sa, să dea mărturia prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în lume:

Noi aşa ne propunem, toţi cei ce suntem slujitorii lui Dumnezeu, toţi cei ce facem parte din Biserică, ca prin mâinile noastre să lucreze în chip minunat Dumnezeu.

Fiecare, unde suntem, în responsabilităţile pe care le avem, ar fi extraordinar ca, prin ceea ce facem, să fim mâinile prin care lucrează Dumnezeu.

Atunci când ne propunem să facem ceva, avem un principiu extras tot din Sfânta Scriptură: «Când lucrăm, lucrăm ca pentru Dumnezeu, nu ca să ne vadă oamenii».

În general, când esti dominat de anumite patimi sau defecte, faci lucrurile din interes meschin şi nu esti sincer, chiar sabotezi pe celălalt.

Când facem lucrurile ca pentru Dumnezeu, acest fapt ne şi entuziasmează.

Mai sunt situaţii când apar breşe şi nu este o liniaritate în tot ceea ce facem, dar avem nădejdea că Dumnezeu ne insuflă când încercăm să facem ceva.

Albert Camus, în «Carnetele» lui, spune că: «eu, dacă aş scrie un jurnal, l-aş scrie de 100 de pagini. 99 de pagini le-aş lăsa albe şi pe ultima dintre ele aş scrie următorul lucru: unica mea datorie este să iubesc».

Aşa cred că trebuie să ne propunem, fiecare dintre noi, mai ales într-o societate atât de scizionată.

Închei tot cu un text din Sfântul Apostol Pavel (Filipeni 2, 1-4), pe care îl consider ca un cod etic, un cod al manierelor fiecărui creştin angajat să Îl trăiască pe Hristos într-o lume care, din nefericire, abdică de la valorile Evangheliei şi implicit de la valorile acestui neam. Cei care contestă şi sabotează adevărurile de credinţă sabotează şi valorile care ţin de identitatea noastră de români:

«Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo împărtăşire a Duhului, dacă este vreo milostivire şi îndurare. Faceţi-mi bucuria deplină, ca să gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare. Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuşi. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale altuia. Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus».”

De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale pentru sprijinul acordat proiectelor Episcopiei Huşilor, insistând asupra nevoii de a dezvolta cât mai mult activităţile social-filantropice, culturale şi pentru tineret. A urmat prezentarea rapoartelor de activitate ale Sectoarelor Centrului Eparhial Huşi şi aprobarea lor de membrii Adunării Eparhiale.

Au luat cuvântul şi membrii laici, menţionând maniera în care s-au implicat în viaţa Bisericii în anul ce a trecut şi reiterând totodată sprijinul lor în ceea ce priveşte dezvoltarea şi intensificarea activităţilor derulate în cadrul Eparhiei.

După sedinţă, Părintele Episcop Ignatie, însoţit de membrii Adunării Eparhiale, a sfinţit Casa monahală "Inochentie Episcopul (1752-1782)" din incinta Mănăstirii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" a Centrului Eparhial.

Vă prezentăm, mai jos, o sinteză a activității Episcopiei Huşilor în 2019:

Raportul general privind activitățile desfășurate în Episcopia Hușilor

 în anul 2019

Activitatea Episcopiei Hușilor în anul 2019, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic și administrativ economic-patrimonial, cultural-educațional, pentru tineret  şi social-filantropic.

Toate activitățile mai importante ale eparhiei în anul trecut s-au înscris în programul cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod și transmis tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

1. Activitatea pastoral-liturgică

În ceea ce privește activitatea pastoral-liturgică a Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, menționăm faptul că în cursul anului trecut, Preasfinția Sa a oficiat  128 de Sfinte Liturghii și a săvârșit un număr de 12 hirotonii în treapta de diacon sau preot; s-au efectuat un număr de 98 de vizite pastorale la parohii și 18 vizite la mănăstiri și schituri; a oficiat un număr de 10 Sfinte Taine, a slujit la 66 ierurgii și slujbe misionare, a sfințit un număr de 7 biserici noi și a resfințit alte 6 sfinte lăcașuri.

În cursul anului 2019, Părintele Episcop Ignatie a slujit și în alte eparhii din țară sau diaspora cu prilejul unor evenimente bisericești importante.

În anul 2019, Preasfinția Sa a participat la cinci ședințe de lucru ale Sfântului Sinod, la o ședință a Adunării Naționale Bisericești, a prezidat o ședință de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Hușilor, a prezidat cele 4 conferințe preoțești pastoral-misionare și a prezidat sinaxa monahală eparhială din luna septembrie.

Concomitent, s-au efectuat un număr de 11 vizite la așezămintele sociale și la școlile teologice din eparhie.

În anul precedent, s-au acordat peste 300 de audiențe.

Permanența Consiliului Eparhial s-a întrunit în 23 de ședințe, în care s-au analizat și rezolvat problemele curente ale eparhiei.

 1. Activitatea administrativă

În cadrul Episcopiei Hușilor funcționează 3 protopopiate (Vaslui, Bârlad și Huși), care totalizează un număr de 291 de parohii și 194 filii. La acestea se adaugă un număr de 17 unități monahale și Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel – Catedrala Episcopală din Huși, integrată în cadrul Centrului Eparhial Huși, în eparhie fiind 14 mănăstiri și 4 schituri.

În județul Vaslui, sunt 344 cimitire parohiale, dintre care 14 sunt în mediul urban, 330 în mediul rural, precum și 13 cimitire la mănăstiri.

La finalul lunii decembrie, în cadrul Episcopiei Hușilor își desfășurau activitatea un număr de 603 de salariați, dintre care 294 persoane sunt clerici și 309 persoane reprezintă personal neclerical. În unitățile bugetare funcționează cu binecuvântarea Centrului Eparhial Huși, 2 preoți de caritate la Spitalele din Vaslui și Bârlad, 2 preoți capelani la Garnizoanele Militare din Bârlad și Huși și 1 preot slujitor la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui.

În anul 2019 la sfintele altare din eparhie au fost oficiate 2110 botezuri, 1065 cununii și 4138 înmormântări.

 1. Activitatea economic-patrimonială

Din punct de vedere economic, principala sursă proprie și constantă de venituri a Centrului Eparhial Huși o constituie vânzarea de lumânări, precum și distribuirea calendarului bisericesc și a vinului cultic. Totodată, parohiile și mănăstirile s-au implicat activ și eficient în buna desfășurare a activităților eparhiei, iar veniturile obținute sunt folosite pentru susținerea multiplelor sale activități culturale, misionare, educaționale sau social-filantropice pe care eparhia le desfășoară de la an la an.

În anul 2019, au fost finalizate de construit un număr de 4 biserici, sunt în construcție un număr de 33 de biserici, iar în curs de reparații și consolidări un număr de 30 de biserici. În același an au fost finalizate și lucrările de reparații și consolidări pentru un număr de 5 biserici. Case parohiale aflate în construcție sunt în număr de 3 și în curs de reparații și consolidări sunt în număr de 9, iar case de prăznuire și alte așezăminte bisericești la care se execută lucrări de construcție sunt în număr de 12.

În anul 2019, s-au terminat de pictat 7 biserici și se află în curs de pictare 15 biserici.

Sumele alocate acestor activități provin de la Secretariatul de Stat pentru Culte – București, Centrul Eparhial (cota cuvenită din Fondul Central Misionar), Consiliul Județean Vaslui și Consiliile Locale, contribuții de la credincioși și sponsori și sunt în sumă de 7.409.622 lei.

 1. Activitatea culturală, educațională și pentru tineret

Pe plan cultural, Preasfințitul Ignatie a avut intervenții pe diverse tematici la un număr de 26 conferințe și simpozioane.

În anul 2019, la inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, a fost înființată Editura Horeb a Episcopiei Hușilor.

În cursul aceluiași an, au fost publicate următoarele lucrări:

1. Episcopul Grigorie Leu în vâltoarea istoriei. Documente (1924-1949), autori: Adrian Nicolae Petcu, Pr. Nicolae Cătălin Luchian, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Doxologia, Iași, 2019.

2. Chronica Hușilor și a Episcopiei cu aseminea numire (ediție anastatică), autor: Melchisedec Ștefănescu, tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2019.

3. Episcopul Ioachim Mareș, ctitor de biserici și promotor al culturii creștine (1927-2009), tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2019.

4 Satul vasluian: Vadurile Raiului, album fotografic al satului vasluian, tipărit cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, editura Horeb, Huși, 2019.

5. Horeb, nr. I/2019 - Revistă anuală de spiritualitate și actualitate editată de Episcopia Hușilor

De asemenea, s-au editat cele două pastorale - la Învierea Domnului cu titlul: Cina din Emaus – Hristos cel Înviat ca vindecare de tristeţe şi nedumerire, și la Nașterea Domnului cu titlul: Naşterea Domnului – adevărata reînnoire a omului,  precum și Calendarul creștin ortodox pe anul 2020.

În cursul acestui an, Preasfințitul Părinte Ignatie a avut un număr de 12 articole publicate, pe teme cultural-misionare.

În anul 2019, au predat disciplina Religie un număr de 142 cadre didactice titulari și suplinitori calificați.

De asemenea, 112 elevi au fost participanți la etapa județeană a Olimpiadei de Religie.

Episcopia Hușilor a oferit premii în bani și cărți pentru rezultatele excepționale la faza Națională a Olimpiadei de Religie şi la Concursul „Credinţă şi Cultură”, elevii din județul Vaslui fiind prezenți pe podium la fiecare an de studiu.

Concursul național „Hristos: sufletul satului meu”

În Eparhia Hușilor în anul 2019 s-a organizat, prin Sectorul Cultural, Concursul național „Hristos: sufletul satului meu”, cu un număr de 24 de portofolii și 423 copii participanți.

Activități misionare pentru tineret

La inițiativa Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, în anul 2019 a fost organizată a doua ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Vaslui (24.08.2019), eveniment ce a adunat peste 600 de tineri. Obiectivele principale ale acestui eveniment au fost: promovarea modelelor creștin-ortodoxe, formarea tinerilor și facilitarea dialogului între ei, precum şi întărirea conştiinţei şi unităţii ca neam.

Tema din acest an, „Tradiție și modernitate, istorie și prezent pentru tânărul contemporan. Satul românesc”, dezvoltată magistral în conferința susținută de domnul Peter Hurley, a provocat o reflecție a auditoriului, și nu numai, asupra mai multor teme de maxim interes pentru societatea noastră.

 Programul Întâlnirii a conținut: slujba Sfintei Liturghii, conferința tematică susținută de Peter Hurley, ateliere de lucru, marșul tinereții, spectacol tradițional.

Taberele de vară „Copilărie și credință”: Proiectul misionar eparhial „Tabăra «Copilărie și credință»” a fost implementat în fiecare protoierie din Episcopia Hușilor, în anul 2019 desfășurându-se 5 serii de tabere,  după cum urmează:

 • 1.07-5.07.2019-comuna Fălciu, unde au participat 220 de copii din satele Rânzești, Odaia Bogdana, Bogdănești, Copăceana, Bozia, Fălciu centru.
 • 8.07-12.07.2019-comuna Bogdănița, unde au participat 100 de copii din satele aparținătoare.
 • 29-31 iulie 2019-municipiul Huși, unde au participat 250 de copii din oraș și din satele vecine.
 • 7.08.-10.08.2019-comuna Pușcași, unde au participat 100 de copii și tineri.
 • 11.08-15.08.2019-comuna Dimitrie Cantemir, sat Hurdugi, unde au participat 120 de copii.

Preasfințitul Părinte Ignatie a participat la 4 tabere „Copilărie și credință”, aducând daruri copiilor, asistând la focul de tabără și la rugăciune. La fiecare tabără a susținut câte o cateheză pentru copii.

Au participat aproximativ 790 de copii din mediul rural, majoritatea provenind din familii cu un statut social precar sau cu posibilități financiare reduse. Acest proiect și-a propus să ofere copiilor și tinerilor din parohiile defavorizate, ce nu își permit suportarea costurilor, o tabără gratuită, unde pot beneficia de un program interactiv format din ateliere de creație și workshop-uri. De asemenea, s-a urmărit apropierea tinerilor de viața Bisericii și de Sfintele Taine.

La inițiativa Părintelui Episcop Ignatie, cu sprijinul Asociației Tinerilor Ortodocși din Vaslui s-au desfășurat 2 programe de tabere de vară, la Mănăstirea Ivănești (2 iulie-30 august 2019) și tabăra, în 2 serii consecutive, „Tinerii în bucuria comuniunii”, Tanacu (20.08.2019, 27 august 2019).

La aceste 2 proiecte au participat 450 de copii și tineri din oraș, dar și din mediile rurale, apropiindu-se de viața de mănăstire, beneficiind de activități nonformale, conferințe și cateheze. Pe 27 august, participanții la Tabăra „Tinerii în bucuria comuniunii” au primit vizita Preasfințitului Ignatie.

Tabăra „Tradiție și noutate” a fost organizată în Episcopia Hușilor, la Mănăstirea „Schimbarea la Față”, din municipiul Huși, în perioada 2-7.09.2019. Au participat 20 de tineri, reprezentanți ai eparhiilor Patriarhiei Române.

Tabăra pentru copiii (20 de tineri) cu rezultate deosebite la învățătură din Eparhia Hușilor, organizată la Eforie Nord (2-7.09.2019).

În perioada 27.11-15.12.2019 s-a desfășurat prima ediție a Concursului Eparhial de iarnă, cu tema „Hristos se naște-n satul meu”, ediția I, la care s-au înscris peste 200 de elevi din mediul rural. Cei opt câștigători au primit premii în bani, cărți și dulciuri.

Prezența Episcopiei Hușilor pe Internet

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, site-ul eparhial episcopiahusilor.ro s-a îmbunătățit substanțial în 2019, devenind mai accesibil celor interesați de dinamica vieții bisericești din Episcopia Hușilor.

Site-ul episcopiahusilor.ro este pagina oficială a Eparhiei Hușilor și conține, pe lângă datele de contact și structura administrativă, știri și informații de interes public privind activitățile Centrului Eparhial Huși.

În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019 au fost postate 401 de știri.

În această perioadă site-ul a avut un număr de 460.976 utilizatori, reprezentând o medie de 1263 utilizatori unici pe zi. De asemenea, începând cu 2019, Episcopia Huşilor are un corespondent pentru Jurnalul Trinitas TV.

 1. Activitatea social-filantropică

Anul 2019 a însemnat pentru Eparhia Hușilor o intensificare a activităților social-filntropice întrucât numărul beneficiarilor proiectelor sociale ale Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși” din cadrul Episcopiei Hușilor, a crescut considerabil, ca urmare a faptului că tot mai mulți sponsori s-au alăturat eforturilor constante de extindere a programelor de asistență socială derulate.

Principale programe și activități sociale derulate în anul 2019 sunt:

 • Programul „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
 • ,,Un ghiozdan pentru noul an școlar”. În cadrul acestui proiect, aproximativ 1700 de copii au primit ghiozdane și rechizite pentru ȋnceputul noului an școlar;
 • ,,Dar de Crăciun ediția a II-a - Căldură pentru inimi curate” - un număr de peste 1700 de copii, proveniţi din familii cu probleme financiare, au primit ȋmbrăcăminte și încălțăminte nouă (geacă de iarnă, ghete, pulovere, căciuli, mănuși, fulare, șosete și dulciuri). Evenimentul s-a desfășurat în curtea Catedralei Episcopale , iar beneficiarii acestei acțiuni filantropice au fost copii din Eparhia Hușilor, precum și 100 de copii din Basarabia;
 • „Caravana dăruirii” - programul este destinat în special copiilor aflați în dificultate materială, dar și persoanelor în vârstă, cu venituri foarte modeste, din Episcopia Hușilor. Prin intermediul acestuia, în anul 2019 au fost distribuite aproximativ 10.000 kg de alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, parte a acestui proiect fiind sprijinită de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
 • „Bucuria e acasă” - Prin extinderea acestui proiect în anul 2019, s-a realizat construirea a patru case pentru familii defavorizate și cu mulți copii;
 • „Pâinea noastră cea de toate zilele” - proiect social prin care se oferă sâptămânal un număr fix de 250 de pâini mai multor persoane nevoiașe din municipiul Bârlad;
 • Programul „Ajutor de urgenţă”, care se desfăşoară permanent, scopul său este sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale aflate în situaţie de criză.
 • ,,Bun venit, copilărie” ediția a II-a. Evenimentul s-a desfășurat în anul 2019 sub genericul „Tărâm de poveste”, iar în cadrul său, aproximativ 1500 de copii, proveniţi din familii defavorizate de pe raza judeţului Vaslui, ȋnsoţiţi de preoţii coordonatori și de voluntari, au sărbătorit Ziua copilului ȋn curtea Catedralei Episcopale.

Pe lângă aceste programe social-filantropice permanente, amintim și suportul material și financiar acordat de către unele parohii ortodoxe române din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale (Marea Britanie, Irlanda, Franța), Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei si Portugaliei, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord;

Așezămintele sociale din cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși:

În anul 2019, în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Huși, a mai fost înființat încă un așezământ social, în prezent funcționând sub patronajul Episcopiei Hușilor 4 așezăminte sociale, fiecare dintre ele oferind două tipuri de servicii de asistență socială: centru de zi pentru copii și serviciu de ȋngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu mențiunea că Așezământul social „Sfântul Gheorghe” din localitatea Ghermănești, pe lângă cele două tipuri de servicii menționate mai sus, dispune și de serviciul social pentru copii sub forma caselor de tip familial.

Așezămintele sociale sunt:

- Așezământul social ,,Sf. Ierarh Nicolae” Fălciu;

- Așezământul social ,,Sf. Stelian” Boţești;

- Așezământul social ,,Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv” Bârlad;

- Așezământul social „Sfântul Gheorghe” Ghermănești, inaugurat în data de 22 octombrie 2019.

Totodată, în cursul anului 2020 se vor adăuga următoarele centre sociale:

- Așezământul social „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” Huși, în curs de pregătire pentru inaugurare;

- Așezământul social „Sfântul Ierarh Spiridon” Bârlad, în curs de pregătire pentru inaugurare.

Toate serviciile oferite de cele patru așezăminte sociale au fost licențiate, conform legilor în vigoare.

Valoarea totală a ajutoarelor materiale și financiare, la care se adaugă cheltuielile de întreţinere lunară a aşezămintelor sociale şi costurile cu personalul aferent, a fost de 3.239.527 lei.

Numărul total al beneficiarilor acestor programe, copii şi bătrâni, a fost de peste 6000 de persoane.

Această sumă nu cuprinde și cheltuielile legate de multiplele activități caritabile, ocazionale sau tradiționale, ale parohiilor și mănăstirilor, desfășurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate, care nu au fost cuantificate financiar, și nici valoarea produselor distribuite către aceștia în cursul acestui an.

Ultimele articole