Joi, 7 iulie 2022, de sărbătoarea Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi, Catedrala Episcopală din Huşi a îmbrăcat haine de sărbătoare. Sfânta Chiriachi este ocrotitoarea Episcopiei Huşilor încă din anul 1787, când Episcopul Iacov Stamati al Hușilor, a adus, din Sfântul Munte Athos, moaştele Sfintei. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, alături de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, și de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Din soborul preoţilor au făcut parte și părinţii consilieri de la Centrul Eparhial din Huşi, și părinţii protopopi din Eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huşi, coordonat de diaconul Vlad Mironescu.

Credincioșii prezenți au putut să se închine la racla cu moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi și la Icoana relicvar a Sfinților ocrotitori ai Catedralei Episcopale, ce conține un fragment din moaștele Sfântului Apostol Petru, așezate într-un baldachin amenajat în apropierea locașului de cult.

În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a vorbit despre chemarea pe care ne-o insuflă Sfânta Mare Muceniță Chiriachi:

Sfinții au fost oameni ca și noi, supuși ispitelor, greutăților, tumultului zilelor în care au trăit, dar a existat un moment în care glasul lui Dumnezeu i-a chemat, și atunci au pus stop păcatului și început virtuții. Au luat, cu toată seriozitatea, asumarea crucii lui Hristos și Evanghelia mărturisirii.

Astfel a fost și Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, o tânără mărturisitoare, care nu a pus preț mare pe viața ei. A preferat să moară și să fie cu Hristos în Împărăția lui Dumnezeu decât să trăiască o viață efemeră, bucurându-se de toate privilegiile vieții, dar departe de El.

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi are un mesaj pentru fiecare dintre noi: să fim și noi mărturisitori, în lumea in care Dumnezeu a rânduit să trăim. Nu a fost mai ușor în timpul viețuirii sale, în secolul al III-lea, când lumea era plină de păgânism, când oamenii se închinau la dumnezei închipuiți și la tot ceea ce a izvodit mintea întunecată de păcat. A fost greu în timpul persecuțiilor.

Să fim mărturisitori și să Îl iubim pe Hristos și Evanghelia Lui, din toată ființa și din toată inima noastră. Să fim mărturisitori în societatea în care trăim.

Dumnezeu așteaptă, aici și acum, să avem dreaptă mărturisire. El așteaptă ca viața noastră să fie o lumină. Să fim lumină și mărturisitori în lumea plină de păcat și de fărădelege. Să fim lumină acolo unde ne desfășurăm activitatea.

În viața Sfântului Serafim de Sarov se spune că ucenicii săi s-au dus la acesta cu o întrebare care îi frământa: cum să îi poată ajuta pe cei care nu trăiesc după Evanghelia lui Hristos? Iar răspunsul Sfântului Serafim este emblematic: Fii lumină tu, și în jurul tău se vor mântui mii.

Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții.

Hristos ne spune că: „cel care va mărturisi despre Mine înaintea oamenilor, și Eu voi mărturisi despre el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar cel care se va rușina de Mine și de Evanghelia Mea, și Eu mă voi rușina de El în fața tatălui ceresc”. Să nu ne fie rușine. Fericit este cel care mărturisește nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta.

Numeroși credincioși s-au împărtășit, la momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii, cu Trupul și Sângele Domnului.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulţumit Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitului Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, pentru efortul și dragostea de a veni la Huși, precum și pentru plusul de frumusețe dat, prin împreuna slujire, hramului Catedralei Episcopale.

Adresându-se celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre dăruirea totală de care a dat dovadă Sfânta Mare Muceniță Chiriachi:

Sfântul Nicolae Cabasila, un mare isihast, care a trăit în secolul al XIV-lea, ne spune despre martiri că „ei nu au mers, din curaj, să își dăruiască viața lui Hristos, ci din iubire desăvârșită față de El”. Sfânta Mare Muceniță Chiriachi i-a dăruit, din iubire, viața lui Hristos.

Mucenicii nu puneau nimic mai presus de Hristos, nici faptul că proveneau din familii nobile, nici pregătirea intelectuală, nici cariera.

Iubirea față de Hristos să ne dea putința să-L mărturisim. Când suntem lumină, devenim oameni mărturisitori. Așa cum lumina se aprinde dintr-o altă lumină, fără să se diminueze, așa și noi, când vorbim despre Hristos, devenim lumină.

Îmi doresc ca, an de an, evlavia față de Sfânta Mare Muceniță Chiriachi să crească, să fie aidoma cinstirii de care se bucură Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași sau Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

Ziua de 7 iulie are o semnificaţie aparte şi pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, fiind ziua sa de naştere. De aceea, în semn de preţuire faţă de Preasfinţia Sa, ierarhii prezenţi, alături de preoţi şi credincioşi, i-au transmis urările şi felicitările lor.

Colaboratorii Preasfinției Sale de la Centrul Eparhial, părinții protopopi și părinții stareți de la mănăstirile din Eparhie, i-au oferit Ierarhului Hușilor flori, în semn de recunoștință și de mulțumire pentru prezența profund odihnitoare și disponibilitatea pe care le cultivă permanent în relațiile interumane.

Preasfinţia Sa a mulţumit tuturor pentru gestul lor, subliniind dorinţa sa ca sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi să fie în centrul atenţiei.