De sărbătoarea Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi, Catedrala Episcopală din Huşi a îmbrăcat haine de sărbătoare. Moaștele Sfintei Chiriachi, pomenită în fiecare an la 7 iulie, sunt unul din odoarele cele mai de preț ale Catedralei Episcopale din Huși, încă din anul 1787, când Episcopul Iacov Stamati le-a adus din Sfântul Munte Athos.

Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și de  Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Din soborul preoţilor au făcut parte și părinţii consilieri de la Centrul Eparhial din Huşi, și părinţii protopopi din Eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi”, al Catedralei Episcopale din Huşi, coordonat de diaconul Vlad Mironescu.

Credincioșii prezenți, în număr mare, au putut să se închine la racla cu moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi și la Icoana relicvar a Sfinților ocrotitori ai Catedralei Episcopale, ce conține fragmente din moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, așezate într-un baldachin amenajat în apropierea locașului de cult.

În cuvântul rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie a prezentat reperele vieții Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, descriind modul în care, prin chinuri groaznice, persecutorii au încercat, fără succes, să o determine să se lepede de credința în Hristos.

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să mărturisească credința adevărată, după modelul Sfintei Chiriachi, și să urmeze exemplul de rugăciune al părinților acesteia:

Ne aflăm în această străveche Episcopie, pentru a da cinstire ocrotitoarei ei, Sfintei Mucenițe Chiriachi. Sfinții sunt plini de lumină, după cum ne spune Sfânta Evanghelie, care prin mărturisirea lor au slăvit pe Dumnezeu. Când noi cinstim un sfânt, de fapt ii aducem slavă lui Dumnezeu. Sfinții sunt numiți „prieteni” ai lui Dumnezeu.

Viața Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi ne învață pe noi, cei de astăzi, să prețuim viața așa cum au prețuit-o părinții ei, care s-au rugat pentru că nu aveau copii. In zilele noastre vedem cum mulți oameni preferă să lepede pruncii. Nu este păcat mai mare înaintea lui Dumnezeu.

Mare este înaintea lui Dumnezeu cel care salvează un suflet de la pieire. Toți cei care caută, într-un fel sau altul, să sfătuiască și reușesc să salveze pe cei care s-au hotărât să facă acest păcat al lepădării de prunci, primesc plată mare înaintea Domnului. Mamele care nasc prunci sunt binecuvântate de Dumnezeu.

Învățăm din viața Sfintei Chiriachi că suntem datori să mărturisim credința cea adevărată, pe care am primit-o de la strămoșii noștri, credința ortodoxă.

Avem credința direct din Sfânta Evanghelie. Sfinții Apostoli au vestit Sfânta Evanghelie în cele patru laturi ale Pământului. Unul dintre aceștia, Sfântul Andrei, a ajuns și în părțile țării noastre, hirotonind episcopi, preoți și diaconi.

Noi păstrăm credința cea adevărată.

Când vedem oameni care spun, de pildă, că nu este bine să cinstim Sfânta Cruce, pe care o vedem, în icoană, și în mâna Sfintei Mari mucenițe Chiriachi, trebuie să înțelegem că Crucea, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pentru cei ce cred, este mântuire. Ea este și armă împotriva diavolului.

Sunt și oameni care nu-i cinstesc pe Maica Domnului sau pe Sfinți. Sfintele moaște sunt purtătoare de har, ca și sfintele icoane. Cinstirea lor ne aduce multă mângâiere! Să luăm exemplul de mărturisire al Sfintei Chiriachi!

La momentul împărtășirii clericilor, Părintele Episcop vicar Sofian Brașoveanul a vorbit credincioșilor despre importanța Tainei Sfintei Împărtășanii, recitând poezia „Cântecul potirului”, de Nichifor Crainic:

Legătura cu Dumnezeu se strânge prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Avem astfel o comuniune deplină, și la un punct culminant, cu Domnul Hristos, Care a găsit această modalitate, de a ni se împărtăși, sub chipul Pâinii și al vinului, pentru a ne ajuta să ne unim cu El.

Este o binecuvântare extraordinară să ne unim cu Dumnezeu, să fim în maximă apropiere față de El.

Să trăiți tot ceea ce aveți curat și sfânt! „Pentru țara aceasta de tămâie și cer/ce aș mai putea Doamne să-ți cer?” (Traian Dorz)

Să ne punem viața în acord cu voia lui Dumnezeu.

Numeroși credincioși au primit, la momentul potrivit, împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre darul pe care îl reprezintă, pentru credincioșii Episcopiei Hușilor, Sfânta Mare Muceniță Chiriachi:

Să ne bucurăm și să simțim harul lui Dumnezeu, să simțim că suntem mai liniștiți și mai buni. Acestea sunt roadele rugăciunii și ale stării de trezvie pe care trebuie să le avem ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie.

 Sfânta Chiriachi ne-a dat gândul cel bun să venim la Sfânta Liturghie. A făcut foarte multe minuni și a lucrat atât de tainic in sufletele celor care au venit cu credință.

Minune este și că noi suntem aici, că astăzi suntem cu bucurie și cu chipurile luminoase, cu mintea și inima îndreptate spre Sfintele ei moaște, pline de har dătător de bucurie.

Sfinții Mucenici nu au pus nimic mai presus de Hristos. Aveau sufletele pline de iubirea lui Hristos.

Din această iubire față de Hristos se naște și dragostea față de semenii noștri, față de ceea ce ne înconjoară, se naște blândețea, gingășia și bunătatea pe care trebuie să le manifestăm față de cei din jur.

Ne hrănim cu această iubire și plecăm mai bogați sufletește.

Preasfinția Sa a mulțumit în mod deosebit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie și Preasfințitului Părinte Episcop-vicar Sofian Brașoveanul, pentru dragostea manifestată prin venirea la Huși, de Sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, și pentru frumoasa împreună-slujire.

Apoi, Părintele Episcop Ignatie a oferit, în semn de apreciere, Distincția „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, a Episcopiei Hușilor, doamnei Maria Beregoi, din cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, doamnei doctor Delia Asoltanei și doamnei doctor Cristina Tiron, din municipiul Bârlad, precum și doamnei Doina Prisecaru din municipiul Vaslui, pentru sprijinul constant acordat lucrării Bisericii și pentru dragostea manifestată față de Episcopia Hușilor.

În momentele ce au urmat, părintele consilier cultural Cosmin Gubernat a prezentat ultimele două apariții de la Editura Horeb a Episcopiei Hușilor: „Pâinea și Lumina Vieții. Două dialoguri despre Crăciun și Paști”, de Părintele Episcop Ignatie al Hușilor în dialog cu Cristian Pătrășconiu, Editurile Spandugino și Horeb; Numărul 4 al revistei Horeb – revista anuală de spiritualitate și actualitate a Episcopiei Hușilor, cu tema: „Rugăciunea – întâlnire și terapie în dialog”.

Ziua de 7 iulie are o semnificaţie aparte şi pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, fiind ziua sa de naştere. La finalul slujbei, Părintele Episcop vicar Sofian Brașoveanul a transmis Ierarhului Hușilor un mesaj de felicitare cu acest prilej.

De asemenea, în semn de preţuire faţă de Preasfinţia Sa, părinții consilieri și inspectori de la Centrul Eparhial, părinții protopopi și părinții stareți de la mănăstirile din Eparhie, i-au transmis urările şi felicitările lor, în semn de recunoștință și de mulțumire pentru dragostea, eleganța, blândețea și atenția asupra detaliilor, care creează multă armonie în relațiile cu cei din jur.

Preasfinţia Sa a mulţumit tuturor pentru gestul lor, subliniind dorinţa sa ca sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe Chiriachi să fie în centrul atenţiei.

În programul zilei a urmat momentul de sfințire a Complexului medical „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, al Asociației „Filantropia Ortodoxă Huși”, aflat în incinta Episcopiei.