Joi, 11 noiembrie 2021, la Huși, a avut loc, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Ignatie, lansarea volumului „Documente privind istoria Episcopiei de Huși”, care cuprinde cele mai importante documente de arhivă referitoare la Episcopia Hușilor, de la întemeiere (1598), până în prezent.

Volumul, alcătuit de istoricul Costin Clit, a fost realizat în cadrul proiectului „Repere ale culturii și spiritualității vasluiene” - „Documente privind istoria Episcopiei de Huși” dezvoltat de  Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Huşi” în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui, prin intermediul Programului de finanţare nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2021, domeniul cultură.

Impresionantul volum conține 935 de documente de arhivă, un studiu introductiv, un glosar de termeni și un indice de nume, ce însumează aproape 1130 de pagini.

Întâlnirea a reunit comunicări privind importanța cercetării istoriei prin intermediul documentelor de arhivă, aspecte ale trecutului istoric de pe cele două maluri ale Prutului, precum și studiu de caz asupra unor documente cuprinse în lucrare.

Au luat cuvântul Preasfințitul Părinte Ignatie, domnul profesor universitar Valentin Constantinov, de la Universitatea de Stat „Tiraspol”, cu sediul în Chișinău, și domnul profesor Costin Clit. Întâlnirea a fost moderată de părintele consilier cultural Cosmin Gubernat.

În cuvântul său, Ierarhul Hușilor  a menționat importanța covârșitoare, pentru Eparhie, a  unui astfel de demers și a mulțumit autorului și tuturor celor implicați în proiect:

Cultivarea memoriei este una din îndatoririle cele mai nobile și necesare, atât pentru descifrarea prezentului, cât și pentru consolidarea unei viziuni realiste asupra viitorului.

 În acest sens, cercetarea și interpretarea profesionistă a izvoarelor dau adevărata notă de autenticitate oricărui demers istoric.

Documentele de arhivă reprezintă un tezaur inestimabil, cea mai la îndemână dovadă în acest sens fiind modul în care instituțiile care se respectă le păstrează și le valorifică.

Episcopia Hușilor, înființată în anul 1598, de domnitorul Ieremia Movilă, cu o jurisdicţie care se întindea pe ambele maluri ale Prutului, poate reda, prin cercetarea istoriei sale de peste patru secole, parte din însăși istoria țării, a oamenilor și a locurilor, deoarece s-a identificat permanent cu aceștia.

Realizarea unui volum care să adune în paginile sale documentele cele mai reprezentative, multe dintre ele inedite, aflate în arhive din întreaga țară, începând cu sfârșitul secolului al XVI-lea până în prezent, cu informații din trecutul acestui spațiu, constituie un demers de mare forță atât pentru istoriografia națională, cât și pentru cea locală.

De asemenea, constituie cea mai de seamă contribuție la cultivarea memoriei înaintașilor, care s-au impus în viaţa bisericească şi culturală a Moldovei, implicit a României întregite.

Împlinirea unui astfel de proiect a necesitat o muncă deosebit de minuțioasă, meritul domnului profesor Costin Clit, neobosit cercetător al arhivelor și autor a nenumărate lucrări și studii amplu documentate, fiind unul de necontestat.

Reușim astfel, în anul 2021, la împlinirea a 25 de ani de la reînființarea Episcopiei Hușilor, din 1996, să oferim o adevărată radiografie a vieții bisericești, culturale, administrative și sociale desfășurate pe parcursul a peste patru  sute de ani, pe ambele maluri ale Prutului – spațiu peste care se întindea jurisdicția canonică a eparhiei.

Avem convingerea că acest demers este o ofrandă adusă înaintașilor care și-au înveșnicit numele prin fapte și lucrări de anvergură spirituală și culturală, coordonate esențiale ale identității de neam și de credință.

Mulțumim Consiliului Județean Vaslui pentru sprijinul acordat acestui proiect, prin Programul pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2021, domeniul cultură, dovadă a interesului manifestat pentru valorile culturale și spirituale autentice”.

A urmat domnul profesor Valentin Constantinov, de la Universitatea de Stat „Tiraspol”, cu sediul în Chișinău, care a vorbit despre importanța studierii trecutului istoric apelând la documente și la cercetarea arhivelor.

Despre structura volumului de documente a vorbit și autorul, istoricul Costin Clit:

Cu mare bucurie am răspuns inițiativei Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor și a Părintelui consilier cultural Cosmin Gubernat, directorul Editurii Horeb, de a participa la tipărirea unui volum de documente, care cred că este unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române de până acum. Eparhia Hușilor beneficiază acum de o selecție a documentelor, de la înființarea ei (din anul 1598) până în prezent.

Documentele surprind activitatea episcopilor în plan religios, dar și politic – erau membrii ai Sfatului Domnesc și principalii sfătuitori ai domnilor -, ca oameni care au susținut cultura și școala, și au realizat acte filantropice.

Volumul cuprinde peste 1000 de pagini și se vrea a fi, în primul rând, un instrument de lucru, continuând demersul ierarhului cărturar Melchisedec Ștefănescu, care a tipărit în anul 1869 „Cronica Hușilor și a Episcopiei cu asemenea numire”.

Sper ca acest volum să fie bine primit, atât în mediile academice și științifice, cât și în cele de popularizare.

Lansarea lucrării a avut loc în cadrul Zilelor Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși, într-un format restrâns, limitat la prezența elevilor și a cadrelor didactice.

Întregul eveniment s-a desfășurat cu respectarea recomandărilor sanitare specifice stării de alertă.

Ultimele articole