Lucrarea „Sfântul Grigorie Palama și teologia energiilor necreate”, semnată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, este o apariție nouă și unică în spațiul teologic românesc, editată în condiții grafice de excepție, asigurate de cunoscuta Editură Spandugino, în parteneriat cu Editura Horeb a Episcopiei Hușilor.

Volumul, ce însumează peste 600 de pagini, reprezintă, potrivit autorului, „forma substanțial îmbunătățită și remaniată a tezei de doctorat” susținută, în anul 2011, în cadrul Facultății de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București.

Potrivit Părintelui Episcop Ignatie, „pentru Sfântul Grigorie Palama, viața deține preeminența în fața oricărui discurs despre ea. Astfel, teologia energiilor necreate și ființiale este manifestul pentru viață ca taină a îmbrăcării în lumina dumnezeiască, pentru menținerea echilibrului între identitatea și alteritatea dumnezeiască și omenească, pentru participarea integrală a omului la slava suprafirească a lui Dumnezeu, care este Împărăția lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru”.

Lucrarea apare, „în condiții grafice briliante”, în „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, cu sprijinul neprecupețit al doamnei Lavinia Spandonide, coordonatoarea Fundației Spandugino și a editurii cu același nume, „un adevărat mecena al autorilor de carte teologică și filosofică în vremurile noastre”.

Cuvântul înainte este semnat de Protopresbiter Prof. Andrew Louth, de la Academia Britanică și Universitatea din Durham, care, printre altele, afirmă: „Acest volum propune o analiză bogată și atent considerată a dimensiunilor multiple ale doctrinei energiilor necreate ale lui Dumnezeu, doctrină care este acum recunoscută ca reprezentând o înțelegere fundamentală a teologiei ortodoxe.

Episcopul Ignatie desfășoară aici un studiu riguros al controversei isihaste/palamite, al etapelor sale istorice, al protagoniștilor și al problematicii aferente. După expunerea detaliată a ceea ce se știe despre viața și timpul marelui sfânt isihast, ni se prezintă moștenirea extinsă a lucrărilor acestuia, cu un accent suplimentar, mai succint, asupra modului în care este celebrat, din punct de vedere liturgic, Sfântul Grigorie Palama în Biserica Ortodoxă.

Urmează un capitol despre traiectoria istorică a controversei isihaste, pe care Episcopul Ignatie o analizează până în etapa bizantină a acesteia, care se sfârșește cu canonizarea Sfântului Grigorie, în 1368. În continuare, discuția aduce în prim-plan teologii implicați, în anumite momente, în controversa respectivă, de la oponenți la susținători ai lui Palama.

Rădăcinile biblice și patristice ale teologiei palamite sunt demonstrate în secțiuni dedicate unui număr de unsprezece Sfinți Părinți ai Bisericii.

Capitolul final explorează implicațiile filosofice ale distincției, aristotelice la origine, ființă-energii și dezvoltările teologice și spirituale ale acesteia; secțiunea se continuă cu examinarea relației dintre teologia palamită și neoplatonism, tomism și augustinism și concluzionează prin expunerea implicațiilor doctrinei energiilor necreate pentru teologia trinitară și antropologie și, nu în ultimul rând, pentru desăvârșirea ființei umane prin îndumnezeirea acesteia (θέωσις)”.

Apariția volumului este salutată și de cunoscutul diplomat, teolog și scriitor Teodor Baconschi, care menționa, pe pagina sa de Facebook: „Într-o vreme când unii ar dori să reducă Ortodoxia la un soi de populism neo-păgân, magic și superstițios, cartea PS Ignatie al Hușilor despre sinteza palamită aduce un plus de rigoare teologică, istorică și spirituală de care se cuvine să profităm cu luare aminte”.

În foarte scurt timp, volumul va fi disponibil în librării.