Episcopia Hușilor scoate la concurs următoarele posturi vacante:

Parohii gradul I - urban:

Preot paroh - Parohia „Sf. Nicolae II”- Vaslui, municipiul Vaslui, Protopopiatul Vaslui (biserică comună cu Parohia „Sf. Nicolae I”- Vaslui, nu are casă parohială)

 

Parohii gradul I - rural:

Preot paroh - Parohia Giurcani, comuna Găgești, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială, Filie - Peicani)

Preot paroh - Parohia Rânzești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Muntenii de Jos I, comuna Muntenii de Jos, Protopopiatul Vaslui (are biserică, nu are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Popeni I, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială comună cu Parohia Popeni II)

Preot paroh - Parohia Zorleni II, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (nu are biserică, nu are casă parohială – este necesară construirea unei biserici)

 

Parohii gradul II - rural

Preot paroh - Parohia Bogdănești, comuna Fălciu, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială, Filie – Odaia Bogdana)

Preot paroh - Parohia Ghermănești, comuna Banca, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Rădăești, comuna Bogdănița, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Docani, comuna Vinderei, Protopopiatul Bârlad (are biserică, are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Băcești, comuna Băcești, Protopopiatul Vaslui (are biserică, are casă parohială)

 

Parohii gradul III – rural

Preot paroh - Parohia Mălăiești, comuna Vutcani, Protopopiatul Huși (are biserică, nu are casă parohială)

Preot paroh - Parohia Fedești, comuna Șuletea, Protopopiatul Huși (are biserică, are casă parohială)

 

Actele necesare pentru dosarul de examen (gradul I urban și I rural) și concursul de dosare (gradul II și III rural):

 • cerere de înscriere către Chiriarh
 • copie după actele de studiu și foaia matricolă
 • adeverinţă privind vechimea în preoţie și gradul profesional
 • memoriu de activitate vizat de protopop
 • recomandarea protopopului care să conțină și notările administrative (vizează activitatea personalului clerical din punct de vedere administrativ, economic, social-misionar, cultural și disciplinar) pe ultimii 5 ani
 • recomandarea duhovnicului ce va conține:
  • o caracterizare a candidatului;
  • menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice ale candidatului;
  • numărul de telefon al duhovnicului.

 

Condiții generale de înscriere:

 • Vechime de cel puțin 5 ani în parohie (Art. 124, alin.1-2 din Statut)
 • Candidatul a obținut gradul Definitiv în preoție (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
 • Candidatul nu a beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani (Art. 124, alin. 2 din Statut)
 • Candidatul nu a avut abateri disciplinare (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
 • Candidatul nu are impedimente canonice (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991)
 • Absolvenţii de seminarii şi preoţii care au numai studii seminariale nu vor putea candida.

 

Condiții de înscriere specifice posturilor de paroh/slujitor de la parohiile de categoria I urban:

 • media rezultată din media la studii (medie ani studiu + medie licenţă / 2), media ultimului grad profesional absolvit şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, să fie cuprinsă între 8.51-10.00 (Hot. Sf. Sinod nr. 3227/1991).

 

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria I urban şi I rural concursul va consta din:

 1. Proba liturgică (slujirea Sfintei Liturghii în sobor)
 2. Proba omiletică (susținută în cadrul Sfintei Liturghii, potrivit temei extrase)
 3. Proba scrisă (subiecte stabilite de Comisie, potrivit Bibliografiei atașate)
 4. Proba orală (interviu), (subiect extras în fața Comisiei)
 5. Analiza dosarului (notarea memoriului de activitate).

 

Media finală reprezintă media aritmetică a celor 5 probe.

Media generală la examen, doar pentru parohiile urbane, trebuie să fie minimum 8,51. Va fi admis candidatul cu media cea mai mare.

În caz de paritate de medie, Chiriarhul, în consultare cu membrii Comisiei, va desemna candidatul care va fi numit în parohie, ținându-se cont și de situația misionară din teren.

Dacă niciun candidat pentru parohiile urbane nu a obținut media generală de 8,51 la concurs, postul rămâne vacant.

 

Pentru posturile de preot paroh de la parohiile de categoria II și III rural, concursul va consta din:

 1. Proba orală (interviu), (subiect extras în fața Comisiei)
 2. Analiza dosarului (notarea memoriului de activitate).

*Dacă în urma concursului nu se ocupă posturile de preot paroh de la parohiile de gradul II și III rural, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolvenții examenului de capacitate preoțească.

 

Calendarul examenului:

06 - 24 februarie 2023: depunerea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

27 februarie - 03 martie 2023: verificarea dosarelor la Centrul Eparhial Huși

10 martie 2023: 

07.00-09.00 - probele liturgică și omiletică (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

09.30-11.30 - proba scrisă (pentru posturile de preot paroh de la parohiile de gradul I urban şi rural)

12.00 – proba orală (interviu) (pentru toate categoriile)

https://episcopiahusilor.ro/sites/default/files/fisiere/2023/02/ghid_in…