Drept la replică la articolul: «ANALIZĂ ”Să nu fim de nicio parte”. Patru din cele mai puțin vaccinate șapte județe țin de Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Un stareț subordonat lui Teofan a demonizat vaccinul la un miting AUR, fără ca Biserica să reacționeze» semnat de Sorin Semeniuc, apărut în data de 28 octombrie pe G4Media.ro

În articolul amintit, pe care îl caracterizăm drept malițios și vădit manipulator, Părintele Episcop Ignatie este asociat celor care ar fi promovat un discurs conspiraționist, anti-vaccinist sau au bagatelizat existența virusului: Mitropolia a tăcut atunci când și alți clerici, pe lângă Ignatie, au promovat discursuri conspiraționiste, anti-vacciniste sau care au bagatelizat existența virusului” – afirmă, cu părută competență jurnalistică, autorul.

Niciuna din luările de poziție ale Ierarhului Hușilor - unele dintre acestea regăsindu-se citate trunchiat de autorul articolului -, nu pot fi interpretate în spiritul pe care așa-zisa analiză vrea să le insinueze.

O simplă lectură a luărilor de poziție ale Părintelui Episcop Ignatie, în întreaga perioadă marcată de pandemie, ar fi dus la concluzia simplă, transparentă și fără echivoc că nu există nicio urmă de conspiraționism sau de bagatelizare a efectelor pandemiei. Dimpotrivă!

Ne întrebăm care este motivul pentru care autorul articolului, care se vrea a fi o „analiză”, nu amintește nimic despre toate acestea. Nu le-a citit, nu le-a înțeles sau pur și simplu nu servesc scopului său dinainte stabilit?

Încă de la începutul pandemiei, prin intermediul scrisorilor pastorale, a comunicatelor de presă, a circularelor transmise preoților, prin mesajele postate pe rețelele de socializare, Episcopia Hușilor, în acord cu poziția Patriarhiei Române, a insistat pentru respectarea măsurilor de protecție recomandate de medici, îndemnând la consultarea specialiștilor și la folosirea a tot ceea ce este necesar pentru împiedicarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. De asemenea, după posibilități, a venit în sprijinul personalului medical și al spitalelor cu donații de materiale sanitare de primă necesitate.

În același timp, a fost și este de datoria Ierarhului Hușilor precum și a fiecărui cleric și credincios să își apere libertatea de manifestare a convingerilor religioase, în fața atacurilor celor care doresc să o îngrădească în numele „luptei” împotriva molimei sau pentru a ne „apăra” pe noi de noi înșine.

Astfel, încă de la începutul stării de urgență, în Scrisoarea pastorală a Părintelui Episcop Ignatie către preoţii şi credincioşii din Episcopia Huşilor, în vreme de epidemie, publicată pe 20 martie 2020, intitulată „Tirania panicii poate fi învinsă prin frumuseţea trăirii credinţei”, Ierarhul Hușilor afirma: „Suntem trişti că, din motive extrem de întemeiate şi pentru binele nostru şi al celor din jurul nostru, ni se cere să stăm acasă. Asta pentru că virusul nu umblă de unul singur, ci este «transportat» de oamenii contaminaţi.

Să îi avem în dragostea inimii noastre pe medicii, rezidenţii, asistenţii medicali, care lucrează în condiţii de presiune, surmenaj, oboseală psihică şi mai ales cu resurse materiale specifice (aparatură medicală, ustensile medicale, echipament, medicamente) sensibil diminuate. Efortul lor, fără nicio rezervă,  merită, cu asupra de măsură, rugăciunea, recunoştinţa şi mulţumirea noastră.

Le mulţumesc, în mod special, tuturor preoţilor din parohiile şi mănăstirile Episcopiei noastre, care au înţeles dificultatea acestor vremuri de încercare şi s-au adaptat condiţiilor neobişnuite de slujire, ţinând cont de toate recomandările autorităţilor statului în privinţa măsurilor de prevenire a contaminării cu coronavirus. Le rămân profund îndatorat pentru faptul că sunt alături de cei aflaţi în nevoi”.

De asemenea, în Scrisoarea pastorală prilejuită de Sărbătoarea Învierii Domnului: Paştile cele adevărate – trecerea de la spaimă şi nelinişte la bucurie şi Lumină – publicată pe 14 aprilie 2020, se arată multă considerație față de „îngerii sănătăţii noastre, care sunt medicii, asistenţii medicali, infirmierii şi tot personalul auxiliar din spitale şi ambulanţe, şi la toţi cei care, ştiuţi sau neştiuţi, ne ajută să trecem cu bine de această perioadă”.

Prin Comunicatul de presă din 10 septembrie 2020, în care se prezenta internarea Părintelui Episcop Ignatie în spital, în urma infectării cu virusul SARS CoV 2, se reiterează poziția avută de Episcopia Hușilor în toată perioada precedentă: „În spiritul tuturor acţiunilor de sprijin acordat unităţilor medicale şi persoanelor din categoriile vulnerabile, precum şi a recomandărilor de prevenţie, făcute până în prezent de Centrul Eparhial Huşi, îndemnăm, în continuare, pe toţi credincioşii, să trateze cu maximă responsabilitate, fără a lăsa loc la panică, măsurile de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus şi să nu cadă victime ale niciunui tip de manipulare în acest domeniu”.

Același mesaj este reluat și în Comunicatul de presă din 23 septembrie 2020, privind externarea Părintele Episcop Ignatie de la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad: „Reiterăm îndemnul de a trata cu maximă responsabilitate, fără a lăsa loc la panică și fără a stigmatiza pe cineva, măsurile de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus, protejându-ne pe noi și pe cei din jur, neuitând, totuși, faptul că omul aflat în boală are aceeași demnitate umană și se bucură de aceeași cinstire ca și cei sănătoși”.

Autorul părutei analize publicate pe G4Media extrage din articolul „Virusul Covid-19 este (întotdeauna) pitit după colţul tuturor bisericilor”, semnat de Părintele Episcop Ignatie și publicat pe 9 octombrie 2020, citatul: „Atunci când autorităţile statului român se dovedesc a fi neputincioase în a gestiona, coerent şi lucid, situaţii imprevizibile şi periculoase, cum sunt vremurile de molimă, pe care le trăim, împing pendulul tragediei (potenţială sau actuală) înspre zona spaţiului religios, cu nădejdea fictivă că amână sau evită vârtejul apocaliptic epidemiologic, vânzându-ne iluzia că pot să ne scape de agentul patogen infinitezimal” - deplin asumat, însă omite tocmai continuarea, care exprimă apelul constant la recomandările specialiștilor, iar nu la „analizele” pline de năduf și incoerență ale celor porniți la vânătoare de vrăjitoare:  

„Să fiţi siguri că nu ei ne scapă de infecţia nefastă cu Covid-19. Nu limitările radicale ale drepturilor fundamentale şi garantate de Constituţie, inclusiv dreptul la libertatea religioasă, ci medicii, asistenţii medicali, care sunt îngerii sănătăţii noastre, responsabilitatea noastră de a respecta cu stricteţe recomandările sanitare şi credinţa în Dumnezeu, care este cel mai minunat antidot la tristeţe şi deznădejde, constituie cea mai bună formă de împiedicare a răspândirii virusului”.

În punctul de vedere intitulat „Hramul Sfintei Parascheva în vreme de pandemie” din 14 octombrie 2020, Părintele Episcop Ignatie afirmă clar, parcă adresându-se direct autorului articolului:   „pentru manipulatorii de serviciu: cred că există covid-19 (nu a fost nevoie să trec printr-o asemenea experienţă ca să ajung la o asemenea concluzie); în egală măsură, cred că există şi virusul ateismului sovietic reciclat, pe care îl vedem că se năpusteşte vehement şi furibund asupra Bisericii Ortodoxe Române, dar fără succes concret asupra dimensiunii interioare a sufletului; sunt pentru respectarea recomandărilor sanitare pe vreme de pandemie cu maximă şi responsabilă stricteţe – dovadă stau toate intervenţiile mele scrise încă din vremea stării de urgenţă – , însă fără a trece cu vederea ingerinţele statului în trăirea actului credinţei, care au drept finalitate nefastă lezarea şi limitarea, în mod profund şi discreţionar, a libertăţii religioase; (...) nu am ironizat niciodată virusul, cum tendenţios şi mincinos au transmis haterii din mediul online, ci incapacitatea unora, nu instituţii, de a gestiona lucid şi coerent criza pandemică prin care trecem, precum şi atitudinea de dispreţ faţă de creştinul pentru care dimensiunea spirituală a vieţii este una esenţială”.

Se pare că toate aceste precizări foarte punctuale și clare pentru orice cititor, nu au fost înțelese de autorul articolului de pe G4Media, căci altfel nu se explică insistența cu care califică atitudinea Ierarhului de la Huși fie „bagatelizare”, fie „subminare a eforturilor autorităților”.

Din ce categorie fac parte cei care au capacitatea de a citi un text, fără însă a-i înțelege conținutul?

Amintim și Comunicatul de presă  din 21 octombrie 2020 al Episcopiei Hușilor emis în urma creșterii numărului persoanelor infectate cu noul coronavirus în care se face, din nou, apel la respectarea recomandărilor sanitare: „Orice creștin autentic se bucură de respectarea libertății religioase și urmează cu responsabilitate recomandările sanitare în vreme de pandemie, fără ca acestea să se afle în conflict cu drepturile fundamentale ale omului. Îndemnăm stăruitor ca fiecare să acorde o atenție sporită recomandărilor sanitare de protecție împotriva virusului și a răspândirii lui. Rațiunea principală care stă la baza respectării acestora este dragostea față de aproapele și conștiința faptului că sănătatea este un dar de la Dumnezeu, de care trebuie să avem mare grijă, ceea ce înseamnă mai mult decât orice restricție impusă”.

Un nou Îndemn la coresponsabilitate, al Părintelui Episcop Ignatie, păstrând aceeași esență a mesajului, a fost publicat și în data de 19 octombrie 2021: „Este absolut necesar, în aceste vremuri, să conștientizăm pericolele reale ale pandemiei și să înmulțim rugăciunile pentru sănătate, să respectăm cu mai multă responsabilitate măsurile de protecție sanitară și să ascultăm, cu deplină încredere, de îndemnurile avizate ale medicilor și specialiștilor din domeniul sănătății, uzând de tot ceea ce este necesar pentru împiedicarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și revenirea la o viață spirituală, culturală, economică și socială normală” - doar acest fragment a fost citat în articolul analiză de pe G4 Media.

Ne întrebăm unde vede autorul articolului vreun sâmbure de discurs conspiraționist sau de bagatelizare a existenței virusului? Oare aceste expresii își schimbă semnificațiile în logica fracturată a însăilării analizei cu pricina?

Se întrevede, fără niciun efort, rețeta clasică de manipulare: se folosesc cuvinte „tari”, se asociază atitudini și personaje diametral opuse, se citează extrem de selectiv și se trage imediat concluzia dinainte impusă. Cu alte cuvinte, nu este o analiză a faptelor, ci a propriilor convingeri ale autorului, pe care le încadrăm în seria manipulărilor isterizante.

Reiterăm, în final, îndemnul Ierarhului Hușilor  din Scrisoarea pastorală ... în vreme de epidemie, publicată încă din 20 martie 2020, intitulată „Tirania panicii poate fi învinsă prin frumuseţea trăirii credinţei”, unde teoriile conspiraționiste sunt numite „materie toxică”: Ţineţi cont doar de ceea ce vă este comunicat oficial de către autorităţile abilitate în gestionarea crizei, în care ne aflăm, şi de ceea ce spun specialiştii în domeniu. Restul este doar materie toxică, care întreţine inutil angoasa şi dezordinea gândurilor, pentru a ne arunca în deruta manipulărilor grosolane şi a şocurilor existenţiale”.

 

Biroul de presă al Episcopiei Hușilor

Ultimele articole