Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a oficiat astăzi, 11 iunie a.c., Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși. Sfânta Liturghie a marcat festivitatea de încheiere a cursurilor liceale de către elevii celor două clase care au absolvit anul acesta Seminarul Teologic  Liceal „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huşi și a precedat întâlnirea clericilor din Protopopiatul Huși, reuniți în prima conferință pastoral-misionară din acest an.

Din soborul de clerici au făcut parte părinți consilieri de la Centrul Eparhial Huși, părintele director și părinții profesori ai Seminarului, părintele protopop de Huși, slujitori ai Catedralei Episcopale, iar la slujbă au participat cadrele didactice și toți elevii Seminarului Teologic, părinți ai tinerilor absolvenți, preoții slujitori de la unitățile de cult ale Protopopiatului Huși, precum și alți credincioși.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Ignatie a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit textul citit (Ioan 16, 2-13) și a arătat faptul că cele mai multe dintre pericopele evanghelice citite în perioada dintre Înălțarea Domnului și sărbătoarea Rusaliilor vorbesc despre pregătirea Apostolilor pentru a-L primi pe Mângâietorul, pe Cel care este Duhul Adevărului, adică Duhul lui Hristos. În acest sens, Preasfinția Sa a precizat că „tot acest răstimp este unul în care Biserica încearcă să ne așeze în taina venirii Duhului Sfânt în lume” și a insistat asupra faptului că prin venirea Duhului Sfânt în lume, El, venind, va vădi lumea de păcat și de dreptate şi de judecată”. Importanța pentru viața duhovnicească a acestui text constă în înțelegerea și conștientizarea pericolului calomnierii aproapelui, a minciunii și a păcatului, foarte prezente în această lume, iar în opoziție cu acestea Preasfinția Sa a arătat că păcatul nu poate fi contracarat decât prin ascultarea de Dumnezeu și prin împlinirea poruncilor Sale: „Adevărata stare de smerenie, de har și de binecuvântare este să trăiești în ascultare și să faci voia lui Dumnezeu, a Celui care ne-a creat pe fiecare dintre noi”. În continuare, Preasfinția Sa a insistat asupra mărturisirii adevărului în viața creștinului; mărturisirea adevărului și lucrarea dreptății fiind imperative maxime mai ales în viața slujitorilor bisericești. În concluzia omiliei, Preasfinția Sa a sintetizat înțelesurile textului citit, spunând: „Duhul Sfânt când va veni în această lume și în viața fiecăruia dintre noi va vădi lumea de păcat, adică va descoperi pe cei care care neagă evidențele, pe cei care calomniază în mod gratuit; va vădi lumea de dreptate, în sensul că va descoperi pe cei care împlinesc cu adevărat voia Lui, voia lui Dumnezeu, și se smulg din lumea aceasta în care, din păcate, se abdică de la adevărurile Evangheliei; și va vădi lumea de judecată, iar toate lucrurile vor deveni foarte clare și limpezi, arătându-ne să urmăm mereu calea adevărului”.

Bucuria slujirii liturgice a fost întregită de cea a comuniunii sacramentale, mai ales că majoritatea covârșitoare a clericilor prezenți s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului dimpreună cu ierarhul lor.

În timpul împărtășirii clericilor, tânărul Alexandru Lungu, absolvent al profilului Teologie Pastorală, a rostit în numele absolvenților acestei promoții un cuvânt de mulțumire adresat profesorilor Seminarului pentru cei patru ani în care aceștia le-au călăuzit pașii spre deprinderea adevărurilor de credință și pentru tot suportul acordat în timpul acestor ani.

La încheierea slujbei, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit celor prezenți și a felicitat pe toți elevii seminarului hușean, în special pe absolvenții clasei a XII-a, îndemnându-i să-și trăiască viața cât mai frumos și dorindu-le mult succes la viitoarele examene. Totodată, Preasfinția Sa a felicitat pe toți ostenitorii Seminarului și cadrele didactice care s-au ostenit cu instruirea și pregătirea pentru viață a tinerilor absolvenți, iar ca semn de prețuire pentru toată abnegația dovedită în activitatea Seminarului a oferit Distincția de vrednicie Sfânta Mare Muceniță Chiriachi doamnei Liliana Țacu, profesor și secretar în cadrul instituției de învățământ teologic.

În încheiere, părintele director Andrei Dragoș Zagan a mulțumit Preasfințitului Ignatie pentru purtarea de grijă și suportul arătat permanent Seminarului Teologic, a apreciat activitatea dascălilor Seminarului și a felicitat pe tinerii absolvenți.

Ultimele articole