Luni, 4 decembrie, a avut loc la Bârlad conferinţa semestrială a preoților Protopopiatului Bârlad. Conferinţa a fost precedată de oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, la biserica „Sfântul Dumitru” din Bârlad.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a vorbit celor prezenți despre puterea credinței autentice: „virtutea credinţei înseamnă întâlnire cu Hristos. În general, noi avem tendinţa să înţelegem prin credinţă, adeziunea doar mentală, doar din punct de vedere ideologic şi poate puţin sentimentală, ori credinţa în Hristos este mai mult decât această simplă aderenţă ... credinţa lucrătoare, reiese din atitudinea pe care a avut-o această femeie foarte deosebită şi sinceră ... ea nu a avut pretenţia de a se apropia de Hristos, de a vorbi cu Hristos, de a-I împărtăşi durerea ei ... ea a gândit că este suficient ‹‹să mă ating de poala hainei Mântuitorului şi mă voi vindeca››”.

Începând cu ora 11.00, în sala de şedinţe a Protopopiatului Bârlad a avut loc conferinţa preoţească, prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie. În debutul întâlnirii, părintele protopop Vasile Lăiu a făcut o prezentare succintă a unităţilor administrative din cuprinsul protopopiatului.

Continuând tematica anului 2017 stabilită de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul „Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, a urmat prezentarea conferinţei cu titlul „Episcopul martir Grigorie Leu – viaţa şi activitatea” de către părintele Acostioaei Răzvan-Andrei de la Parohia „Sfântul Dumitru” din Bârlad.

Părintele conferenţiar şi-a început expunerea prezentând câteva repere biografice şi mărturii a unor persoane care l-au cunoscut şi încă sunt în viaţă, scoţând în evidenţă aspecte din activitatea pastoral – misionară desfăşurată de Grigorie Leu ca preot de mir, Episcop al Argeşului şi Episcop al Huşilor.

Crezul Episcopului Grigorie Leu, promovat încă de la începutul preoţiei, accentuat în arhierie şi aplicat toată viaţa, se poate rezuma în cuvintele: „La baza tuturor slujbelor să fie evlavia convingătoare care să ne dea o aşa disciplină de cult încât un fir electric să treacă de la arhiereul sau preotul slujitor până la cel din urmă credincios. Niciun zâmbet, nicio mişcare de prisos, căci suntem în faţa lui Dumnezeu (...) Când altarul va răsuna de căldura sfintei slujbe şi seara şi dimineaţa şi la amiază, când amvonul veşnic va lumina cu învăţătura izvorâtă din căldura dumnezeiescului serviciu, când strana arhierească nu va fi văduvită, vor pieri vrăjmaşii Bisericii ...”

Din prezentarea referatului s-a putut desprinde cu claritate constanta vieţii acestui episcop martir al Bisericii Ortodoxe Române: slujirea Bisericii străbune şi a Patriei, pe care le-a iubit până la sacrificiu. De aceea, colaboratorii şi contemporanii săi îl caracterizau: „Nu-şi manifesta niciodată necazul şi bucuria. Tot ceea ce avea pe suflet revărsa la picioarele Mântuitorului, căci era foarte evlavios, pătruns deplin de misterul liturgic”.

Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a evidenţiat actualitatea preocupărilor pastoral – administrative ale Episcopului Grigorie Leu, recomandându-le şi slujitorilor de astăzi ai sfintelor altare.

Preasfinţia Sa a subliniat că „o Biserică vie este o Biserică care se împărtăşeşte cu Hristos (...) Biserica vie sunt toţi credincioşii care se împărtăşesc cu Hristos (...) şi menţinem această stare de mădulare ale Trupului lui Hristos prin Sfânta Liturghie şi dacă aceasta devine centru al vieţii noastre, toate celelalte capătă o altă linie, o altă savoare şi o mult mai bună consistenţă.” 

În ultima parte a conferinţei, au fost prezentate mai multe adrese administrative de la Centrul Eparhial Huşi ce privesc activităţile pastoral – misionare ale parohiilor şi mănăstirilor din jurisdicţia Protopopiatului Bârlad.

Ultimele articole