Luni, 06 august a.c., Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” – Dobrina, din municipiul Huşi, cu prilejul hramului aşezământului monahal.

În omilia rostită cu acest prilej, Ierarhul Huşilor a explicat principalele semnificaţii ale evenimentului Schimbării la Faţă a Mântuitorului:

 „Hristos este Lumina! Noi toţi suntem chemaţi să avem lumină, să dobândim această lumină necreată. Pe muntele Taborului a avut loc o prefacere a ochilor trupeşti ai Apostolilor ca să poată să-L vadă pe Hristos în lumina Sa cea necreată, să-L vadă pe Hristos aşa cum este: Lumina lumii. Această lumină era acoperită de trupul Său. Omul nu poate să vadă pe cât poate Dumnezeu să se dezvăluie. Primim astfel încredinţarea că putem să devenim oameni de lumină, aşa cum firea cea umană din Hristos a fost îndumnezeită.”

În continuare, Preasfinţitul Ignatie a vorbit despre chemarea pe care o are fiecare creştin, aceea de a deveni om de lumină:

„Cât de frumos este un om luminos, care are lumina trăirii în Hristos, lumina credinţei şi a curăţiei. Lumina lui Hristos nu vine decât într-o inimă curată. Nu putem să devenim oameni de lumină dacă nu suntem noi înşine purtători de Hristos. (...) Hristos a descoperit această lumină atunci când se ruga. Nu este întâmplătoare această precizare, că în timpul rugăciunii S-a schimbat la faţă! (...)

Cât este de frumos un om de lumină! Fiecare gest al lui trimite la lumină. Cuvântul, privirea, zâmbetul lui, comportamentul, totul este lumină. Îţi este de ajuns doar să-l vezi şi te împărtăşeşti de lumina lui.

Prin contrast, cât de greu, cât de insuportabil este să stai lângă un om care îşi întunecă faţa prin mânie, prin ură, prin păcate murdare. (....)

Priviţi-vă în oglindă atunci când vă mâniaţi, când vă mâhniţi: este o desfigurare a chipului!

Prin lumină, prin bucurie, prin dragoste, te transfigurezi, devii alt om. Prin păcat nu faci altceva decât să te desfigurezi.

A fi un om de lumină presupune asceză, presupune un efort duhovnicesc, să smulgi din tine puterea păcatului care te locuieşte.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie a oferit Diploma de ctitor domnului Adrian Porumboiu, în semn de recunoștință pentru contribuția deosebită avută în edificarea sfântului lăcaș și în realizarea picturii murale.