Sărbătoarea Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, ocrotitoare a Catedralei Episcopale din Huşi alături de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a continuat astăzi, 7 iulie, prin Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte părinţii consilieri de la Centrul Eparhial, părinţii protopopi, stareţi, şi mulţi alţi invitaţi.

Răspunsurile la strană au fost date de corul preoţesc "Dignus est" şi de un grup coral de la Filarmonica din Iaşi.

În omilia rostită, Părintele Episcop Ignatie a scos în evidenţă perseverenţa în credinţă a Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi:

„Învăţăm din viaţa Sfintei Chiriachi şi din fragmentul evanghelic citit astăzi perseverenţa frumoasă şi discretă în credinţă. Sfânta Muceniţă Chiriachi, şi toţi mucenicii, sunt cei care, fără niciun fel de preget, fără nicio şovăială, îşi dăruiesc integral viaţa lui Hristos. Ei nu pun nimic mai presus de credinţă, nici familia, nici pregătirea, nici poziţiile sociale, şi nici chiar propria viaţă. Căci a fi mucenic înseamnă a trăi altitudinal în Hristos. Viaţa oricărui sfânt se identifică cu viaţa lui Hristos.”

Tăria în credinţă se observă mai ales în momentele de încercare ale vieţii, a continuat Ierarhul Huşilor:

„Oricâte încercări, oricâte momente de răscruce, momente în care ne clătinăm - iar încercările lăuntrice sunt mai greu de dus decât cele exterioare - să nu ne clătinăm! Şi când te simţi răvăşit în sufletul tău, când este foarte greu să mai ai combustia spirituală necesară ca să mai mergi înainte, să fii perseverent! Sfânta Chiriachi,  ca şi ceilalţi mucenici, ne învaţă că, atunci când Hristos este centrul vieţii noastre, când totul gravitează în jurul Lui, nimic nu ne mai poate deturna de la a rămâne statornici în propria noastră credinţă.(...)

A fi credincios înseamnă să fii un om inteligent, un om destept. Credinţa te luminează să dai răspunsurile care nu ţin de lumea aceasta, de cultura ta, de lecturile pe care le-ai acumulat, oricât ai fi de îndrăgostit de carte. Dumnezeu este Cel care te înţelepţeşte şi îţi dă cuvântul. (...) Sfânta Chiriachi a rămas perseverentă în credinţă, chiar dacă era foarte tânără. A renunţat la viaţa ei gândind că va trăi o viaţă veşnică cu Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie a mulţumit celor care s-au implicat în mod deosebit în organizarea hramului şi a oferit distincţia de vrednicie  „Sfânta Mare Muceniţă Chiriachi” doamnei Chiriachiţa Zamfir, din Constanţa, cea care a contribuit într-un mod foarte frumos la restaurarea chivotului istoric în care erau adăpostite moaştele Sfintei Chiriachi.

De asemenea, într-un cadru festiv, Ierarhul Huşilor a oferit rangul de iconom stavrofor părintelui consilier eparhial Cosmin Gubernat, părintelui secretar eparhial Marian Tudorică, părintelui inspector bisericesc Dragoş Trofin şi părintelui inspector ing. Bogdan-Vasile Mucileanu, iar părintele diacon Vlad-Răzvan Cadinoiu a fost ridicat la rangul de arhidiacon.

Ziua de 7 iulie este o dată specială şi pentru Preasfinţitul Părinte Episcop Ignatie, fiind ziua sa de naştere. De aceea, în semn de preţuire faţă de Păstorul Huşilor, preoţii şi credincioşii prezenţi i-au transmis urările şi felicitările lor şi i-au oferit flori în semn de preţuire, Preasfinţia Sa mulţumind tuturor pentru prezenţa şi gestul lor: "Să mă uitaţi pe mine şi să o iubiţi pe Sfânta Chiriachi, pentru că astfel mă veţi iubi şi pe mine la fel de frumos! ... Numele Sfintei Chiriachi înseamnă "duminică". Aşa vă doresc tuturor: să vă fie sufletele ca o duminică de har, rugăciune şi linişte!"

Ultimele articole